Het Stenen Archief - Only completed research

[8427]

(39)20
5
Hekster
Aaron
Aharon z.v. Shimon
Emma Vogelstein
Simon Hekster & Sippora Kokernoot
31-1-1876
5 Shevath 5636
Amsterdam
30-1-1940(zie opmerking)
20 Shevath 5700
Utrecht
Veenendaal
22 Shevath 5636//1-2-1940
Hier rust 
AARON HEKSTER 
Echtgenoot van Emma Vogelstein 
Geb.te Amsterdam 5 Sjewat 5636/31 Januari 1876 
Overl.te Utrecht 20 Sjewat 5700/30-1-1940
פ"נ
 איש אזר חלציו בגבורה
 הנהיג העדה בדרך הישרה
 רופא נאמן ורחמן נקרא
 נכבד מקומו בועד פה העירה
 ר' אהרון בן ר' שמעון
 דרש טוב לאשתו ולזרעו
 הלך לעולמו ב' שבט ת"ש
 ושם אמו צפורה
 ת נ צ ב ה
Hier rust 
Een man die zijn lendenen omgordde met dapperheid 
Hij leidde de gemeente op de rechte weg 
Betrouwbaar en barmhartig geneesheer werd hij genoemd 
Zijn plaats was eervol in de raad van de stad alhier 
De heer Aaron zoon van de heer Shimon 
Hij wenste het beste  voor zijn vrouw en nazaten 
Hij ging naar zijn Hiernamaals op 2 Shevat 5700 
En de naam van zijn moeder was Tsipporah 
T.N.Ts.B.H.
De teruggerekende Hebreeuwse datum uit de Hebreeuwse tekst geeft 31 Januari 1940 als overlijdensdatum. De overl.datum op de steen volgens de Nederlandse tekst is 30-1-1940, hetgeen de juiste datum is:- hij overleed die dag in het ziekenhuis te Utrecht, een dag voor zijn 64ste verjaardag. 
De eerste letters van de eerste vier regels geven zijn naam Aaron 
Deze regels zijn eveneens op rijm 
De spreuk van de eerste regel is -met aanpassing-op verschillende plaatsen terug te vinden, zoals:- Job, hoodstuk 38, vers 3, Job, hoofdstuk 40, vers 7, Jeremia hoofdstuk 1, vers 17,Koningen II, hoofdstuk 1,vers 8.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Bevolkingsregister met Aaron Hekster
https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/5000.nl.html#BRB00217000234

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #249 Veenendaal 31-01-1940 Overige identificatie:-
Identificatie in het Utrechts Archief (genlias):- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief Algemeen Toegangnr: 463 Inventarisnr: 504 Gemeente: Veenendaal Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 48 Datum: 28-09-1908 Bruidegom Aaron Hekster Leeftijd: 32 Geboorteplaats: Amsterdam Bruid Emma Vogelstein Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Lage (Duitsland) Vader bruidegom Sinon Hekster Moeder bruidegom Sippora Kokernoot Vader bruid Heinemann Vogelstein Moeder bruid Bertha Katzenstein Nadere informatie Overname huwelijksakte 46, 06-05-1908, Lage, Vorstendom Lippe, Detmold Detail resultaat: (Overledene) Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Het Utrechts Archief Algemeen Toegangnr: 463 Inventarisnr: 758 Gemeente: Utrecht Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 249 Aangiftedatum: 31-01-1940 Overledene Aaron Hekster Geslacht: M Overlijdensdatum: 30-01-1940 Leeftijd: 63 Overlijdensplaats: Utrecht Vader Simon Hekster Moeder Sippora Kokernoot Partner Emma Vogelstein Relatie: echtgenoot
Hij was een bekwaam huisarts en maakte 21 jaar (van 2 september 1919 tot zijn overlijden op 30 januari 1940) onafgebroken deel uit van de gemeenteraad van Veenendaal.Er werd een openbare lagere school naar hem genoemd, die later verdween en daarbij raakte ook zijn naam in de vergetelheid.Hij kwam naar Veenendaal in 1905 op 29-jarige leeftijd, waar hij zich op 30 Januari van dat jaar als arts vestigde. Zijn lagere schoolopleiding kreeg hij bij bekende internaat van Asser Hirsch in Tiel. 
Zie:-https://www.dutchjewry.org/drieluik/asserhirschkostschool/asserhirschkostschool.shtml

Het gezin Hekster woonde aanvankelijk in een huis aan de Markt en na 1918 aan de Kerkewijk 6 (in 1969 afgebroken). Om hem te onderscheiden van een tweede huisarts, werkzaam in Veenendaal, Dr.J.G.Kets, werd Aaron Hekster de "jodenkets" genoemd. Zijn praktijk besloeg ook de omstreken van Veenendaal zoals Ederveen en Renswoude. 

Het echtpaar kreeg 3 kinderen:-Siegfried en een tweeling Ernst en Bertha(Bep), geboren op 17-8-1912. Het Nieuw Israelitisch Weekblad van 16 Februari 1940 gaf verslag van de begrafenis, die onder zeer grote belangstelling plaats vond. Bij zijn werk in de Gemeenteraad van Veenendaal zette hij zich vooral in voor het openbaar onderwijs ter plaatse.Tevens voor het aanleggen van een waterleiding, die er uiteindelijk in 1930 kwam. 
Volgens het Jaarboek 1913 was hij voorzitter van het kerkbestuur, dat tevens schoolbestuur was [Bron:-Ontleend aan "Geschiedenis van de Joodse Gemeenschap in Stichts en Gelders Veenendaal"-uitgave van de werkgroep Joods Veenendaal-uitgeverij Kool Boeken, Veenendaal Ederveen-ISBN 90644235023-NUGI:-641-hoofdstuk 7-Aaron Hekster dokter en raadslid.Genoemd hoofdstuk geeft een uitgebreid relaas van Aaron Hekster, zijn carriere, leven en familie-tevens:-pag.164]
2018/11/08
bnnch