Het Stenen Archief - Only completed research

[8430]

(130)57
4
Cohen
Adriaan( Arje)
Aryeh z.v. Yehuda ha-Cohen
Levie Cohen & Eva Lion
19-12-1803
4 Tevet 5564
Sambeek
11-11-1860
26 Cheshvan 5621
Sambeek
Vierlingsbeek
13-11-1860//28 Cheshvan 5621
Er is geen Nederlandse tekst.

פ"נ
ארי' בן כ' יהודה הכהן
נפטר ביום א' כ"ו חשון
ונקבר ביום ג'
כ"ח לחדש הנזכר
שנת ת'ר'כ'א' לפ"ק
ת נ צ ב ה

 

Hier rust
Arye (1), zoon van de ge'eerde Jehuda Ha-Cohen.
Hij overleed op zondag 26 Cheshvan
en werd begraven op dinsdag
28 van de genoemde maand
van het jaar 5621 
T.N.Ts.B.H.
(1) De laatste letter - he - is vervangen door een afkortingsteken om mogelijke ontwijding van de naam van de Eeuwige te vermijden.
Overleden: zondag 26 Cheshvan 5621 = 11 november 1860.
Begraven: dinsdag 28 Cheshvan 5621 = 13 november 1860.

Zijn status als Cohen(priester) is weergegeven door de afbeelding van de twee zegenende handen van de priesterzegen.
Overlijdensakte nr. 22, d.d.12-11-1860, gemeente Sambeek, geboren
te Sambeek, oud 58 jr, zoon van Levie Cohen en Eva Lion. Ongehuwd . 

Geboortedatum vlg. registratie van zijn besnijdenis op 11 Tevet 5564, wat zijn geboortedag geeft als 19-12-1803.
Zijn leeftijd bij overlijden geeft teruggerekend 1802 als geboortejaar hetgeen kennelijk onjuist is.

Geboortejaar teruggerekend vlg. leeftijd bij overlijden.
De ouders zijn begraven in Vierlingsbeek (130) 61 en (130)65. 
Broer van (130)40, (130)42a, (130)64 (130)68 en van Simon Cohen, echtg. Veronica Cohen. 

2019/08/22
bnnch