Het Stenen Archief - Only completed research

[8440]

(130)16
5
Jacob
Isaac
Yitschak z.v. Jo'eel
Wilhelmina Rath
Joel Jacob &n Rozetta Heijmans
4-12-1830
18 Kislev 5591
Sambeek
15-3-1912
27 Adar 5672
Boxmeer
Vierlingsbeek
HIER RUST
ISAAC JACOB
GEBOREN TE SAMBEEK 18 KISLEW / 4 DEC. 5591
OVERLEDEN TE BOXMEER 27 ADAR / 15 MAART 5672
De geboorte-en overlijdensgegevens staan alleen in de Nederlandse tekst.
Dit is niet gebruikelijk.

De Joodse overlijdensdatum is die van de volgende dag, hetgeen klopt met het uur van overlijden, na zonsondergang, 11 uur namiddag.
פ"נ
איש תם וישר
יראת ה' אוצרו ומצותיו אהב בכל לבבו
צדקה וחסד רדף איש אמונים הלך נכחו
חגר בעוז מתניו להדריך בניו בדרכי יושר
קנה שם שוחט מהיר במרום יקבל שכר ואושר
ה"ה יצחק בן יואל ושם אמו רייצכא
ת נ צ ב ה
 
Hier rust
een man, ingetogen en rechtschapen (1).
De vreze voor de Eeuwige was zijn schat (2) en zijn geboden had hij lief met heel zijn hart.
Gerechtigheid en weldoen joeg hij na (3), een betrouwbaar man (4), wandelend in oprechtheid (5).
Hij omgordde met kracht zijn lendenen (6) om zijn kinderen te leiden op wegen van rechtschapenheid.
Hij maakte naam als vaardige slachter. In den Hoge zal hij beloning en geluk ontvangen (7).
Dit is Jitschak, zoon van Jo’eel en de naam van zijn moeder was Reitsche.
T.N.Ts.B.H.

(1) Job 1:1.
(2) Jesaja 33:6.
(3) Spreuken 21:21.
(4) Zie Spreuken 20:6.
(5) Jesaja 57:2.(vertaling Statenbijbel)
(6) Zie Spreuken 31:17.
(7) Deze vier regels zijn een gedicht. De beginletters vormen de naam Jitschak.

 

Geboorteakte nr.32, gemeente Sambeek, d.d.4-12-1830.

Overlijdensakte nr.11, gemeente Boxmeer, d.d.15-3-1912, vermeld overleden namiddags 11 uur.


Isaak Jacob is de zoon van Joel Jacob en Rosetta Heijmans, begraven in Vierlingsbeek (130)60 en (130)53.
Hij is de echtgenoot van Wilhelmina Rath, begraven in Vierlingsbeek (130)02.
Hun kinderen zijn in Boxmeer geboren.
1.Jacob, geb. 21-1-1871 en vermoord 26-1-1943 Auschwitz.
2.Rosalie, geb.31-12-1871 en overleden 7-1-1872 in Boxmeer.
3.Sara, geb.1-1-1873 en vermoord 2-7-1943 in Auschwitz.
4.Sigmond, geb.12-1-1875 in Boxmeer.
5.Albert, geb.5-4-1877 en vermoord 2-7-1943 in Auschwitz.
2019/10/13
bnnch