Het Stenen Archief - Only completed research

[8524]

(43)26
5
Meijer
Rebecca
Chava Rivka d.v. Joseef
van Dam
Jacob Levie van Dam
Jozef Meijer & Klaartje Levie Cohen
05-03-1833
14 Adar 5593
Bedum
01-04-1887
8 Nissan 5647
Warffum
Warffum
REBECCA van DAM
Geb.MEIJER
Geb.5 Maart 1833
        14 Adar 5593
Overl.1 April 1887
          8 Nissan 5647

Chava Rivka d.v. Joseph v.v. Jaacow van Dam
חרס וסהר איך תאירו
וכנורי לאבל המירו
האם בלי ספר לשלוח
 וגויתי אצל בני להניח
פט
 אשה חשובה וצנועה חוננת דלים
מ' חוה רבקה בת יוסף אשת יעקב פאן
דאם שהלכה לחיי עד יום שבת קדש
 ח' ניסן ונקברה יום א' ט' בו תרמז לפ"ק
ת נ צ ב ה
Zon en maan hoe kunt gij schijnen!
Terwijl mijn harp in treurnis is verwisseld
De moeder zonder afscheidswoord te zenden.
En mijn lijk bij mijn zoon te ruste te leggen.
Hier is geborgen
Een belangrijke en bescheiden vrouw,genadig voor de armen, Mevrouw Chava Rivka dochter van Joseef, de vrouw van Jacob van Dam,die naar het Eeuwige Leven ging op de Heilige Shabbat
de 8e Nissan en werd begraven op zondag de 9e van die maand 5647
T.N.Ts.B.H.
De tekst bevat enkele inconsistenties en vermoedelijke schrijffouten. Het woord ספר in regel 3 moet zo goed als zeker gelezen worden als ספד 'rouwklacht'. Het overlijden en de begrafenis vinden n.l. plaats in Nissan, een maand waarin volgens overlevering geen grafredes gehouden worden. Daarnaast is er vermoedelijk sprake van een curieuze perspectiefwisseling. In regel 3 lijkt het er op dat de spreker niet de overledene is, maar haar echtgenoot. In regel 4 wordt echter niet, zoals te verwachten, de derde persoon maar de eerste persoon enkelvoud gebruikt (גויתי en בני), wat weer suggereert dat de overleden moeder haar eigen kort daarvoor overleden zoon toespreekt.

De rouwklacht op deze steen, met de bijzondere tekstuele wendingen, zoals verklaard in de opmerkingen, maken deze steen heel bijzonder.Dit wordt nog extra ge'accentueerd door de keuze van de Hebreeuwse woorden voor "zon en maan" ; deze woorden worden in het algemeen gebruikte Hebreeuws nauwelijks hgebezigd.

De eerste letters van de eerste 3 regels vormen de naam van de overledene חוה.

Uit de Hebreeuwse tekst zowel uit het vergelijken van de burgelijke overlijdensdatum met de Joodse, blijkt dat zij overleed op vrijdagavond, na het invallen de Shabbath.

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Warffum
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 13
Aangiftedatum: 02-04-1887 
Overledene Rebekka Jozefs Meijer
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 01-04-1887
Leeftijd: 54
Overlijdensplaats: Warffum 
Vader Jozef Meijer 
Moeder Klaartje Cohen 
Partner Jakob Levie van Dam
Relatie: echtgenote 
Nadere informatie  geboortepl: Bedum 


Steen 25,26 en 27 horen bij elkaar.
Zij was de echtgenote van (43)25 en de moeder van (43)27 en (43)28
De overleden zoon genoemd in het gedicht, is Izak v.Dam (43)27, overleden op 21- jarige leeftijd op 12-03-1887, drie weken voor zijn moeder!

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Bedum
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 12
Datum: 22-04-1857 
Bruidegom Jakob van Dam
Geboorteplaats: Leek 
Bruid Rebekka Meijer
Geboorteplaats: Bedum 
Vader bruidegom Levie Izaaks van Dam 
Moeder bruidegom Rebekka Jakobs Zilverberg 
Vader bruid Jozef Meijer 
Moeder bruid Klaartje Levie Cohen 
Nadere informatie  beroep bruidegom: koopman; beroep vader bruidegom.: vleeschhouwer; beroep vader bruid: vleeschhouwer; bruidegom 29 jaar; bruid 24 jaar

Overlijdensgegevens echtgenoot:-

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Warffum
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 11
Aangiftedatum: 20-04-1906 
Overledene Jakob Levie van Dam
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 20-04-1906
Leeftijd: 78
Overlijdensplaats: Warffum 
Vader Levie Izaaks van Dam 
Moeder Rebekka Jakobs Zilverberg 
Partner Rebekka Jozefs Meijer
Relatie: weduwnaar 
Nadere informatie  geboortepl: Leek; beroep overl.: koopman 

 


2011/05/26