Het Stenen Archief - Only completed research

[8525]

(43)27
5
Dam, van
Izak Jacob
Yitschak z.v. Ya'akov
Jakob Levie van Dam en Rebekka Jozefs Meijer
01-03-1866
14 Adar 5626
Warffum
12-3-1887
16 Adar 5647
Warffum
Warffum
IZAK JACOB van DAM
Geb.1 Maart 1866
        14 Adar 5626
Overl.12 Maart 1887
          16 Adar 5647
Yitzchak z.v. Jaacow Van Dam
ידידות נפשי איך אהבתי
צמחך אני על כן תאבתי
 חושי אמי את אשת חיל
קומי נהוה דודים כל הליל
 פנ
כ' יצחק בן יעקב פאן דאם
חלף עובר בנצח יום שק
ט"ז אדר והובל למנוחתו יום
א' י"ז בו תרמ"ז לפ"ק
 ת נ צ ב ה
Liefste van mijn ziel, hoe houd ik van je.
Ik ben je plant en vandaar mijn zielstocht.
Kom snel, mijn moeder, jij flinke vrouw,
Sta op! En laat ons de ganse nacht liefde bedrijven.
Hier rust
De ge'eerde Izak zoon van Jacob van Dam
Als in een vlaag voorbij gaand ging hij over naar het Eeuwige op de Heilige Shabbat de 16e Adar en hij werd naar zijn laatste rustplaats gebracht op zondag
de 17e van die maand 5647
T.N.Ts.B.H.
Het woord ידידות moet waarschijnlijk zijn ידידת 'vriendin, liefste'. Deze tekst op een grafsteen is qua inhoud in vergelijking met de tekst op steen 26 nog vreemder, om niet te zeggen bijna obsceen.
De eerste letters van het vers vormen de naam van de overledene: יצחק.
Bron geboortegegevens:-tienjarige tafels Warffum 1843-1882
Bron overlijdensgegevens:-overlijdensakte #9 Warffum 12-03-1887
(overleden vijf uur voormiddag)
[Family Search]
Steen 25,26 en 27 horen bij elkaar.
Hij was de zoon van (43)25 & (43)26 en de broer van (43)28
2011/05/26