Het Stenen Archief - Only completed research

[8603]

(130)70
5
Lion
Joseph
Joseef z.v. Aryeh
Roos Silo Heijmans
Levie Joseph Lion & Hendrina Gans
ca.1770
Sambeek
25-02-1827
28 Shevat 5587
Sambeek
Vierlingsbeek
26-02-1827//29 Shevat 5587
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"ט
איש צדיק וישר בנדיבים
הלך תמיד בדרך טובים
דבק נפשו באלהים חיים
וכל מעשיו היו לשם שמים
ה"ה ר' יוסף ב"ר ארי'
נפטר ביום כ"ח שבט
ונקבר ביום שלאחריו ת'ק'פ'ז' לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier is geborgen
een rechtvaardig man, rechtschapen onder de vrijgevigen
Hij bewandelde altijd de weg der goeden.
Zijn ziel was gehecht aan de levende God.
En al zijn daden deed hij om Hemels wille (1).
Dit is de heer Joseef, zoon van de heer Arje (2).
Hij overleed op 28 Shevat
en werd begraven op de dag erna (in het jaar) 5587 .
T.N.Ts.B.H.
(1) Deze vier regels rijmen op elkaar.
(2) De laatste letter - he - is vervangen door een afkortingsteken om mogelijke ontwijding van de naam van de Eeuwige te vermijden.
Overleden: zondag 28 Shevat 5587 = 25 februari 1827.
Begraven: maandag 29 Shevat 5587 = 26 februari 1827.
Overlijdensakte nr. 8, gemeente Sambeek, d.d. 25-2-1827 van Joseph Lion, oud 57 jaar, gehuwd met Roos Silo Hijmans, geboren Sambeek, zoon van Levie Joseph Lion en Hendrina Gans. 

Het geboortejaar bepaald vlg. leeftijd bij overlijden
Zijn ouders waren  (130)78 & (130)79 en zijn kinderen (130)39 & (130)49.

Hij was de broer van (130)65,(130)61

Zijn echtgenote is begraven in Vierlingsbeek (130)53.  
Hun kinderen zijn geboren in Sambeek.
1.Levi, geboren 13-3-1817 en begraven in Vierlingsbeek (130)39.
2.Silo, geboren 29-4-1821 en begraven in Vierlingsbeek (130)49.
2019/09/12
bnnch