Het Stenen Archief - Only completed research

[8604]

(130)69
3
Meijers
Samuel
Shmu'eel z.v. Me'ir(zie opm.)
Judith Hartog
Samuel Meijers & Judith Hartog
ca.1744
Vierlingsbeek
02-01-1820
16 Tevet 5580
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"נ
המוהל
שמואל
בעהק
ת'ק'פ' לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier rust
de besnijder
Shmu’eel
Beek
5580 
T.N.Ts.B.H.
Volgens de genealogische gegevens is de overlijdensdatum 02-01-1820.
Dit komt overeen met  maandag 16 Tevet 5580 volgens het uur van overlijden (8 uur 's avonds).

Het feit dat hij moheel(besnijder) was wordt tevens weergegeven door de bij de besnijdenis gebruikte middelen.


Overlijdensakte nr.1, gemeente Vierlingsbeek, d.d.02-01-1820,oud 76 jaar , Samuel Meijers, geb. Vierlingsbeek, zoon van  Samuel Meijers en Judith
Samuels, weduwnaar van Judith Hartog. 

[Bron:-wiewaswie]

Uur van overlijden 8 uur 's avonds

Jaar van geboorte vlg. leeftijd bij overlijden.

Deze identificatie wordt tevens weergegeven bij online-begraafplaatsen op:-

https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?command=showgraf&bgp=3070&grafid=1360475&view=Zerkenlijst&page=2

Het is echter niet duidelijk of dit een zelfstandig bepaalde identificatie is of werd overgenomen van het Stenen Archief.

Het Hebr.patronym is gebaseerd op hoe hij zichzelf noemt in het door hem bijgehouden besnijdenisboekje.Het onderzoek vond geen verklaring waarom zijn vader ook Samuel genoemd werd op de overlijdensakte en mogelijk ook elders, en dit is mogelijk op niets gebaseerd.

Hij is de vader van (130)71,zoon van  (130)74 en (130)80 en de echtgenoot van (130)83

Hij is tevens de vader van  (130)82- (begraven naast zijn moeder (130)83

deze person, mohel zijnde volgens zijn genoemde naam in het besnijdenisboekje, heeft tenminste vier zonen, geboren te Vierlingsbeek:

de oudste, Jacob Meijers (165)130-2, geb. 12 Jan 1775, ovl. te Stad Almelo op 24 Dec 1856, 85[?] jr.oud, uit Filipsbeek[!], huwt te Vierlingsbeek op 12 Aug 1819, 44 jr.oud met Ester Phillip, uit Mulheim a.d.Ruhr, 21 jr, dochter van Mozes Phillip & Rachel Moses.

Hartog Meijers (130)82, geb. 16 Dec 1776

Gedalie Samuel (Meijers), looier, geb. 21 Sep 1785, ovl. te Sittard op 10 Jul 1841, 53[?] jr.oud, als Daniel Meijer, huwt te Vierlingsbeek op 1 Maart 1815, 29 jr.oud - ouders aanwezig - met Sophia Rosendahl, geb. te Sittard op 2 Oct 1779, dochter van Lob Herzdahl, ovl. en Judich Meijer Gompers, aanwezig, wonende te Sittard.

Isaak Meijers (*) - (156)127-5, looijer, geb. 9 Jul 1786, ovl. te Stad Almelo op 30 Maart 1863, 76 jr.oud; huwt te Almelo op 21 Sep 1813, 26 jr.oud met Rachel Gelder, uit Almelo, dochter van Isaak Emanuel Gelder & Hendrina Joseph.

de drie jongere zoons werden door hem besneden - een bewijs dat hij de anonieme besnijder is - 

תקל"ז לפ"ק י"ג טבת מלתי בני  צבי הירש

'תקמ"ו לפ"ק טוב תשרי מלתי בני גדלי

בשנת תקמ"ו לפ"ק ך' תמוז מלתי בני יצחק

volgens de toegevoegde vertaling van het mohelboekje waren de besnijdenissen van Gedalie op 21 Sep 1785, van Isaak op 16 Jul 1786 en van Hartog op 23 Dec 1776. Vreemd genoeg is Jacob daar niet bij.

(*)-

Bij het huwelijk van Isaac Meijers te Eindhoven op 10 Oct 1819 dient hij een gehomologeerde geb.acte in, die stateert als zou hij in Aug 1787 geboren zijn, terwijl de registratie van zijn besnijdenis door zijn vader een jaar eerder geeft, Jul 1786. Dat is inderdaad zeer kort na de geboorte van broer Gedalie (9.5 maand) en mogelijk foutief. Aan de andere kant zijn de registraties van de mohel op chronologische volgorde, dus kan het niet fout zijn, naar vermoeden.


2019/10/08
bnnch