Het Stenen Archief - Only completed research

[8606]

(130)66
4
Cohen
Levij
Yehuda z.v. Yitschak ha-Cohen
Eva Lion
Isaac Cohen & Jet Sara(zie opm.)
ca.1760
Koblenz ( Pruissen)
24-03-1844
1 Nissan 5604
Sambeek
Vierlingsbeek
24-03-1844//2 Nissan 5604
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"נ
יהודה ב"ר יצחק
הכהן נפטר ביום
א' ד' ניסן ונקבר
ביום ב' ה' לחדש
שנת ת'ר'ד' לפ"ק:
ת נ צ ב ה :
Hier rust
Jehuda, zoon van de heer Jitschak
Ha-Cohen. Hij overleed op
zondag 4 Nissan en werd begraven
op maandag 5 van de maand
van het jaar 5604 
T.N.Ts.B.H.
Overleden: zondag 4 Nissan 5604 = 24 maart 1844.
Begraven: maandag 5 Nissan 5604 = 25 maart 1844.

De status van de overledene als Cohen(priester) wordt aangegeven door het beeld van de twee zegenende handen zoals opgeheven bij het uitspreken van de priesterzegen.

Overlijdensakte nr.10, d.d.24-3-1844, gemeente Sambeek, vermeld - overleden 's morgens om 8 uur, geboren te Coblens(sic) in Pruissen, oud 84 jaar, gehuwd met Eva Lijon, zoon van Isaac Cohen en Jet Sara.(*)

Geboortejaar bepaald vlg. leeftijd bij overlijden.

(*)-Het is twijfelachtig of de naamn van de moeder zoals hier aangegeven, de volledige en juiste naam was.Een alternatieve bron om dit na te gaan werd niet gevonden.

Eva Lion is begraven Vierlingsbeek,(130)65 .
De volgende kinderen zijn geboren in Sambeek.
1.Rachel, begraven in Vierlingsbeek (130)40
2.Adriaan, begraven in Vierlingsbeek (130)57
3.David, begraven in Vierlingsbeek (130)42a.
4.Elias, begraven Vierlingsbeek (130)68.
5.Isaac, begraven in Vierlingsbeek (130)64.

De volledige lijst van de kinderen, met besnijdenisgegevens:-

Simon Cohen, echtg van Veronica Cohen (130)50,  en Isaac Cohen (130)64 echtg. van mej. Clara Herzberger, en Rachel Cohen (130)40, David Cohen (130)42a, Elias Cohen (130)68 & Arie/Adriaan Cohen (130)57.

Behalve deze broers bestonden er nog: Joseph Levie Cohen, besneden op 18 Jan 1799, die op 23 Sep 1845 te Ubbergen huwde, 46 jr.oud, als wedn. van Rebecca Berlijn*, met Mariana Cohen; en Judith Cohen, ovl. te Sambeek op 9 Dec 1836

* Joseph Cohen huwde voordien, op 4 Sep 1833 te Utrecht, uit Sambeek, 34 jr.oud met Rabekka Berlijn, uit Utrecht, 27 jr.oud, dochter van Salomon Moses Berlijn & Jannetje David Gans. Rebecca Berlijn overleed te Utrecht op 18 Feb 1843, 39[?] jr.oud. Uit dit huwelijk:

- Salomon Cohen, geb. te Utrecht op 8 Jul 1836

- Henrietta Cohen, geb. 9 Nov 1839 te Utrecht; huwde te Leeuwarden op 25 Mei 1869, 29 jr.oud met Alexander Moses Duparc, beurshandelaar, uit Leeuwarden, 43 jr.oud, zoon van Moses Isaac Duparc & Klara Hessel Drielsma.

- NN. Cohen op 18 apr 1842

De registraties van de mohel:

voor Simon: בשנת תקס"ה, ח' אדר שני מלתי הילד שמעון בר ליב כהן זאמבעהק

voor Isaac: בשנת תקס"ב, ג' טבת מלתי הילד אייזיק בר יהודא ליב כץ זאמבעהק

hetgeen vertaalt voor Simon naar Zaterdag  9 Maart 1805, zeer overeenkomend met zijn militie-registratie met geb. datum 2/3/1805

hetgeen vertaalt voor Isaac naar 8 Dec 1801.

Enige besnijdenissen van broertjes:

בשנת תקנ"ט לפ"ק י"ב שבט מלתי הילד יוסף בר ליב כץ זאמבעהק

בשנת תקס"ז ך"ג אדר רישן מלתי הילד דוד בר ליב כהן זאמבעהק

בשנת תקס"ט לפ"ק ך"ז תמוז מלתי הילד קאלמן בר ליב כהן זאמבעהק


2019/10/02
bnnch