Het Stenen Archief - Only completed research

[8608]

(130)64
4
Cohen
Isaac
Moshe Yitschak z.v. Yehuda ha-Cohen
Clara Hertzberger
Levi Cohen en Eva Lion
01-12-1801
26 Kislev 5562
Sambeek
15-11-1861
12 Kislev 5622(zie opm.)
Afferden
Vierlingsbeek
17-11-1861//14 Kislev 5622
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"נ
משה יצחק
ב"ר יהודה הכהן
נפטר ביום ה' י"א כסלו
ונקבר ביום א'
י"ד לחדש הנזכר
שנת ת'ר'כ'ב' לפ"ק
ת נ צ ב ה .
Hier rust
Moshe Yitschak,
zoon van de heer Jehuda Ha-Cohen.
Hij overleed op donderdag 11 Kislev
en werd begraven op zondag
14 van de genoemde maand
van het jaar 5622 
T.N.Ts.B.H.
Overleden: vrijdag of donderdagavond  12 Kislev 5622 = 15 november 1861.
Begraven: zondag 14 Kislev 5622 = 17 november 1861.
De originele aktes geven het uur van overlijden niet aan.15-11-1861 is vrijdag 12 Kislev 5622.
Het kan dus niet worden bepaald of hij op donderdagavond 11 Kislev  5622 na zonsondergang overleed, of dat dit detail op de steen op een fout berust.

De priester (Cohen) status van de overledene is ook aangegeven door de zegenende handen van de Cohen bij het uitspreken van de priesterzegen.

Gemeente Bergen Arondissement Roermond, akte 124, ingeschreven te Boxmeer, overlijden op 15-11-1861 te Afferden, binnen de gemeente Moses Isaac  Cohen, doodgevonden, oud 60 jaren, geboren te Sambeek gehuwd met Clara Hertzberger. 

[Bron:-wiewaswie]

Overlijden:-

Akte # 50 Boxmeer 15-11-1861 (inschrijving)

Geboortejaar is bepaald vlg. besnijdenisdatum 08-12-1801-3 Tevet 5562 

Hij was de zoon van (130)66 & (130)65

Hij was de broer van Rachel Cohen (130)40, David Cohen (130)42a, Elias Cohen (130)68 & Arie/Adriaan Cohen (130)57.

Haar echtg Simon Cohen, en  Clara Herzberger's echtg. Isaac Cohen (130)64 waren broers.Zie ook opm. bij Veronica Cohen (130)50. 

Clara Hertzberger is begraven in Vierlingsbeek (130)51.

Hun dochter Sara is begraven in Vierlingsbeek (130)21.

Behalve genoemde broers bestonden er nog: Joseph Levie Cohen, besneden op 18 Jan 1799, die op 23 Sep 1845 te Ubbergen huwde, 46 jr.oud, als wedn. van Rebecca Berlijn*, met Mariana Cohen, Judith Cohen, ovl. te Sambeek op 9 Dec 1836

* Joseph Cohen huwde voordien, op 4 Sep 1833 te Utrecht, uit Sambeek, 34 jr.oud met Rabekka Berlijn, uit Utrecht, 27 jr.oud, dochter van Salomon Moses Berlijn & Jannetje David Gans. Rebecca Berlijn overleed te Utrecht op 18 Feb 1843, 39[?] jr.oud. Uit dit huwelijk:

- Salomon Cohen, geb. te Utrecht op 8 Jul 1836

- Henrietta Cohen, geb. 9 Nov 1839 te Utrecht; huwde te Leeuwarden op 25 Mei 1869, 29 jr.oud met Alexander Moses Duparc, beurshandelaar, uit Leeuwarden, 43 jr.oud, zoon van Moses Isaac Duparc & Klara Hessel Drielsma.

- NN. Cohen op 18 apr 1842

De registraties van de mohel:

voor Simon: בשנת תקס"ה, ח' אדר שני מלתי הילד שמעון בר ליב כהן זאמבעהק

voor Isaac: בשנת תקס"ב, ג' טבת מלתי הילד אייזיק בר יהודא ליב כץ זאמבעהק

hetgeen vertaalt voor Simon naar Zaterdag  9 Maart 1805, zeer overeenkomend met zijn militie-registratie met geb. datum 2/3/1805

hetgeen vertaalt voor Isaac naar 8 Dec 1801.

Nog details inz. besnijdenissen van broertjes:

בשנת תקנ"ט לפ"ק י"ב שבט מלתי הילד יוסף בר ליב כץ זאמבעהק

בשנת תקס"ז ך"ג אדר רישן מלתי הילד דוד בר ליב כהן זאמבעהק

בשנת תקס"ט לפ"ק ך"ז תמוז מלתי הילד קאלמן בר ליב כהן זאמבעהק


2019/09/10
bnnch