Het Stenen Archief - Only completed research

[8611]

(130)61
4
Lion
Jacob
Ya'akov z.v. Aryeh
Hendrina Mendels
Levi Joseph Lion & Hendrina Gans
ca.1774
Sambeek
27-02-1858
13 Adar 5618
Boxmeer
Vierlingsbeek
01-03-1858//15 Adar 5618
Er is geen Nederlandse tekst.
ויעקב הלך לדרכו
פ"נ
איש תם וישר
הלך תמים ופעל צדק
ה"ה כמר יעקב ב"ר ארי'
ימי שני מגוריו
היו אחד ושמונים שנה
ויגוע וימת בשיבה טובה
ביום ש"ק י"ג אדר
ונאסף אל עמיו בשם טוב
ביום ב' ט"ו לחדש הנזכר
בשנת ת'ר'י'ח' לפ"ק
ת נ צ ב ה

“En Ja’akov ging zijns weegs.” (1)
Hier rust
een man, ingetogen  en rechtschapen (2).
Hij wandelde ingetogen en handelde rechtvaardig (3).
Dit is de ge'eerde heer Ja’akov, zoon van de heer Arye (4).
De dagen van de jaren zijner vreemdelingschappen (5)
waren een en tachtig jaar
en hij gaf de geest en stierf in hoge ouderdom
op de dag van de Heilige Shabbat 13 Adar
en hij werd tot zijn voorgeslacht vergaderd in goede naam
op maandag 15 van de genoemde maand
in het jaar 5618 


T.N.Ts.B.H.

 

(1) Genesis 32:2.
(2) Naar Job 1:1..
(3) Zie Psalm 15:2.
(4) De laatste letter - he - is vervangen door een afkortingsteken om mogelijke ontwijding van de naam van de Eeuwige te vermijden.
(5) Zie Genesis 47:9.Vertaling vlg. de Statenbijbel.
Overleden: Shabbath(zaterdag) 13 Adar 5618 = 27 februari 1858.
Begraven: maandag 15 Adar 5618 = 1 maart 1858.

Overlijdensakte nr. 13, d.d.27-2-1858, gemeente Boxmeer, geboren
te Sambeek, oud 84 jaar, weduwnaar van Hendrina Mendels , zoon van
Levi Joseph Lion en Hendrina Gans. 

Geboortejaar vlg. de leeftijd bij overlijden.

Hij is zoon van Hendrina Gans, begraven in Vierlingsbeek (130)79 en van 
Levy Lion,(130)78.
Hij was de broer  van  (130)65 & (130)70
Echtgenote Hendrina Mendels is begraven in Vierlingsbeek (130)67.
Hun kinderen werden geboren in Vierlingsbeek.
1.Levi, geb.12-3-1816
2.Adelina, begraven in Vierlingsbeek (130)27.
3.Esther, geb.21-3-1819 en overleden na 2 uur in Vierlingsbeek (akte 5)
4.Judith, begraven in Vierlingsbeek (130)28
5.Mozes, geb.10-3-1822
6.Hendrina, geb.22-5-1824
7.Rebecca, geb.12-7-1826
8.Joseph, begraven in Vierlingsbeek (130)31.
9.Johanna, begraven Vierlingsbeek (130)47.
10.Licetta, begraven in Vierlingsbeek (130)33.

Details van zijn besnijdenis,dit was de 1ste besnijdenis van de residerende mohel :-
בשנת תקל"ד לפ"ק י"ד אייר מלתי הילד יעקב בר ארי' זאמבעהק
(als ook van zijn broers)
בשנת תק"מ לפ"ק יוד כסליו מלתי הילד מיכאל בר ארי' זאמבעהק
בשנת תקמ"ד לפ"ק פ' במדבר מלתי הילד אברהם בר ארי' זאמבעהק


2019/09/09
bnnch