Het Stenen Archief - Only completed research

[8616]

(130)78
3
Lion(Zambeek)
Levy(Arye)
Arye z.v. Moshe Joseph
Hendrina Gans(zie opm.)
Joseph Zambeek & NN NN
05-11-1801
29 Cheshvan 5562
Vierlingsbeek
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"נ
איש הישר
כמר ארי בר משה
יוסף זאמבעק נפטר
ונקבר והלך לעולמו יום
ה' ערב ראש חודש כסלו
שנת ת'ק'ס'ב' לפ"ק תנוח
ותעמוד לגורלך לקץ
הימין ונשמתו תהא צרורה בצרור החיים
אמן סלה
איש הישר צ"ל האיש הישר
Hier rust
(de) rechtschapen man,
de ge'eerde heer Arye, zoon van Moshe
Joseef Zambeek. Hij overleed
en werd begraven en ging naar zijn Eeuwigheid op
donderdag, (de vooravond van =) de dag voor de Nieuwemaansdag van de  maand Kislev
van het jaar 5562 . “En gij zult rusten
en opstaan tot uw bestemming aan het einde der
dagen” (1) en zijn ziel moge gebundeld zijn in de bundel der levenden (2).
Amen sela.
(1) Daniël 12:13.
(2) Zie 1 Samuel 25:29.
Overleden en begraven: donderdag 29 Cheshvan 5562 = 5 november 1801.
hij is de vader van (130)70, (130)65 & (130)61.

hij is de grootvader van (130)39 & (130)49. 

hij is ook de vader van Abraham Levie besneden te Sambeek op 8 Mei 1784.

Abraham Lion overlijdt te Boxmeer op 7 Oct 1873, echtg. van Frederica Horbman.

Hendrina Gans (130)79 en is de echtgenote van deze overledene.2019/09/23
bnnch