Het Stenen Archief - Only completed research

[8624]

(130)46
5
Leeuwen, van
Salomon
Shlomo z.v. Moshe
Mozes(Maurits) van Leeuwen & Rachel Cohen
13-02-1821
12 Adar I 5581
Berghem
25-06-1884
3 Tamoez 5644
Beugen en Rijkevoort
Vierlingsbeek
Hier rust
Salomon van Leeuwen
overleden 25. Juni 5644 /1884
in den ouderdom van 63 jaren
פ"ט
כ' שלמה בן כ' משה
פאן לעווען
נפטר יום ה' ג' תמוז ת'ר'מ'ד' לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier is geborgen
de ge'eerde Shlomo, zoon van de ge'eerde Moshe
van Leeuwen.
Hij overleed op donderdag 3 Tamoez 5644 
T.N.Ts.B.H.
Overleden: donderdag 3 Tammoez 5644 = woensdagavond 25 juni 1884.
Geboorteakte nr. 2, gemeente Berghem, d.d. 13-2-1821, vermeld geboren  des avonds 11 uur   
(Hebreeuwse datum is daarom die van de volgende dag).

[Bron:-wiewaswie]
Overlijden:-
Akte #17 Beugen en Rijkevoort 27-06-1884
Salomon is zoon van Mozes( Maurits) van Leeuwen en Rachel Cohen, beiden begraven in Vierlingsbeek, resp.(130)56 en (130)40. 

Aanvulling:-

Mogelijk was hij vernoemd naar zijn oom (vaders broer) Salomon v.Leeuwen, die op 13 Jan 1819 in Grave overleed, 52 jr.oud. Diens echtgenote Marianne Mozes overleed aldaar op 18 Apr 1826.
2019/08/27
bnnch