Het Stenen Archief - Only completed research

[8638]

(130)13
5
Leviticus
Seligman
Yekutiel z.v. Yisraeel ha-Levi
Israel Leviticus & Rosetta Hertzberger
3-7-1817
Maashees
21-1-1914
23 Teveth 5674
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Hier rust
SELIGMAN LEVITICUS
Overleden te Vierlingsbeek
23 Tebeth 5674,
in den ouderdom van 97 jaar.
פ"נ
איש תם
יקותיאל בן ישראל
הלוי ושם אמו שרה
ה' ל' ביום כ"ג טבת ת'ר'ע'ד'
ת נ צ ב ה
Hier rust
een ingetogen man,
Yekoeti’eel, zoon van Yisra’eel
Ha-Levi en de naam van zijn moeder was Sara.
Hij ging naar zijn Eeuwigheid op 23 Tevet 5674.
T.N.Ts.B.H.
Overleden: woensdag 23 Tevet 5674 = 21 januari 1914.
Geboorteakte nr.21, gemeente Maashees en Overloon, d.d.3-7-1817.

Overlijdensakte nr.5, gemeente Vierlingsbeek, d.d.21-1-1914, vermeld overleden 21 januari om 11 uur voormiddags.
Seligman is de zoon van Israel Leviticus en Rosetta Hertzberger, begraven Vierlingsbeek (130)48 en (130)52. 
Tevens is hij is een broer van (130)34

Over de combinatie Jekoetiel/Seligman wordt opgemerkt, dat die tot nu toe in het onderzoek niet voorkwam, wel bekend is Jekoetiel/Zalman of Jekoetiel/Koopman.

Daarentegen is Pinchas/Zelig(man), Jitschak/Zelig(man) & Asjer/Zelig(man) wel een bekende combinatie.
2019/08/13
bnnch