Het Stenen Archief - Only completed research

[8639]

(130)02
3
Rath
Wilhelmina
Mindele d.v. Yehoshuah
Jacob
Isaac Jacob
Simon Rath & Bertha Salomon
14-1-1841
21 Teveth 5601
Kempen
31-1-1931
13 Shevat 5691
Boxmeer
Vierlingsbeek
02-02-1931//15 Shevat 5691
HIER RUST
WILHELMINA RATH
WEDUWE VAN WIJLEN ISAAC JACOB
GEBOREN TE KEMPEN 21 TEIWEIS 5601 / 14 JAN.
OVERLEDEN TE BOXMEER 13 SJEWAT 5691 / 31 JAN.
פ"ט
אשת חיל עטרת בעלה
ממשפחה הגונה דרך הטובה ידעה
יראת ה' ומצותיו בלבה נטעה
נשאת חן וכבוד בכל מכיריה
דבר אמת ורדף שלום כל מחמדיה
לגדל בניה בדרכי יושר מגמת פניה
אם אביונים במרומים תאכל פרי מעשיה
ה"ה מ' מינדלא בת יהושע
אלמנת יצחק בן יואל ושם אמה בריינא
הלכה לעולמה בשיבה טובה י"ג שבט
ונקברת ט"ו בו ת'ר'צ'א' לפ"ק:
ת נ צ ב ה

 

Hier is geborgen
een flinke vrouw, de kroon van haar man,
van een fatsoenlijke familie, zij kende de goede weg.
De vreze voor de Eeuwige en zijn geboden had zij in haar hart geplant.
Zij verwierf genegenheid en eer van allen die haar kenden (1).
Het spreken van waarheid en het najagen van vrede was al haar begeren.
Het grootbrengen van haar kinderen op de wegen van rechtschapenheid was waarnaar zij streefde.
Moeder van de armen. In den hoge zal zij de vrucht van haar daden eten (2).
Dit is mevrouw Mindele, dochter van Jehoshua,
weduwe van Jitschak, zoon van Jo’eel en de naam van haar moeder Breine.
Zij ging naar haar Eeuwigheid in hoge ouderdom op 13 Shevat
en werd begraven op 15 in die maand (in het jaar) 5691 

T.N.Ts.B.H.
(1) Parafrase op Ester 2:15.
(2) Deze zes regels rijmen op elkaar. De beginletters vormen de naam Mindele.
Overleden: zaterdag (Shabbath) 13 Shevat 5691 = 31 januari 1931.
Begraven: maandag 15 Shevat 5691 = 2 februari 1931.
Geboorte:-
Gegevens vlg. de steen.Het geboortejaar is verm. correct, aangezien zij 
90 jr. was bij overlijden.
In de bevolkingsregisters van Boxmeer is zij echter ook ingevoerd met geboortejaar 1844 en 1840, als ook 1841.

Overlijdensakte nr. 4, d.d. 31 januari 1931, gemeente Boxmeer . 
Bron:-wiewaswie.nl]
Zij is de echtgenote van Isaac Jacob, begraven in Vierlingsbeek (130)16. 

Hun kinderen zijn in Boxmeer geboren.
1.Jacob, geb. 21-1-1871 en vermoord 26-1-1943 Auschwitz.
2.Rosalie, geb.31-12-1871 en overleden 7-1-1872 in Boxmeer.
3.Sara, geb.1-1-1873 en vermoord 2-7-1943 in Auschwitz.
4.Sigmond, geb.12-1-1875 in Boxmeer.
5.Albert, geb.5-4-1877 en vermoord 2-7-1943 in Auschwitz.


2019/10/13
bnnch