Het Stenen Archief - Only completed research

[8644]

(131)01
4
Jonge, de
Rebekka
Rivka d.v. Ya'akov(verm.)
Sachs
Jacques Lohman Sachs
Jacob Hartog de Jonge & Roosje Salomons Frank
16-07-1821
16 Tamoez 5581
Vlagtwedde
28-12-1902
28 Kislev 5663
Vlagtwedde
Vlagtwedde
30-12-1902//30 Kislev 5663
Rustplaats van
REBEKKA
De JONGE
Geb. 14 Juli 1821
Overl.28 Dec.1902
Echtgenoote van
J.SACHS
De geboortedatum 14 Juli is onjuist en moet zijn 16 Juli.
פ"נ
אשה זקנה וצנועה
מרת רבקה סאכס
דע יונגע נפשה
עלתה שמימה
ביום א שמנה
ועשרים יום לחדש
כסלו ונקברה ביום
שנכפל בו כי טוב
יום א ד"ר ח טבת
שנת תרס"ג

ת נ צ ב ה 
Hier Rust
Een oude en bescheiden vrouw
Mevrouw Rivka Sachs
De Jonge, haar ziel
Steeg hemelwaards
Op zondag 28 van de maand
Kislev en werd begraven op de dag waarop "dat het goed was"
verdubbeld werd (1)
De eerste dag van Rosh Chodesh (Nieuwemaandag) Tevet
Van het jaar 5663

T N Ts B H 
(1)-Dit is dinsdag en verwijst naar Genesis 1:10 & 1:12
Het is de enige dag waarop  "God zag dat het goed was" 2 X wordt uitgesproken.
Deze weekdag van de begrafenis kan dus uit deze spreuk afgeleid worden.

[Bron:-wiewaswie.nl]

Geboorte:-

Akte #21 Vlagtwedde 18-07-1821


Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 

Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Vlagtwedde
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 94
Aangiftedatum: 29-12-1902 
Overledene Rebekka de Jonge
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 28-12-1902
Leeftijd: 81
Overlijdensplaats: Vlagtwedde 
Vader Jacob Hartog de Jonge 
Moeder Roosje Salomons 
Partner Juacques Lohmann Sachs
Relatie: echtgenote 
Nadere informatie  geboortepl: Vlagtwedde 

Zij was de echtgenote van (131)02
Zij was de moeder van (131)20 & (131)05

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk   Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Vlagtwedde  Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 2
Datum: 18-03-1857 
Bruidegom Juacques Lomann Sachs
Geboorteplaats: Losser 
Bruid Rebekka de Jonge
Geboorteplaats: Vlagtwedde 
Vader bruidegom Loehmann Simon Sachs 
Moeder bruidegom Aleida Zilversmit 
Vader bruid Jacob Hartog de Jonge 
Moeder bruid Roosje Salomons 
Nadere informatie  beroep bruidegom: koopman; beroep bruid: koopvrouw; beroep vader bruidegom.: veearts; beroep vader bruid: koopman; bruidegom 32 jaar; bruid 35 jaar; Wettiging 4 kinderen te weten:
1) Johanna Sophia Carolina geb 4-11-1847 te Vlagtwedde, 2) Lohman geb 1-04-1850 Vlagtwedde, 3) Salomon geb 29-10-1852 Vlagtwedde, 4) Roossien geb 22-08-1855

Bij overlijdensakte van Roosje Salomons heeft ze de achternaam Frank- zie Vlagtwedde akte 28 van 9 september 1854. 

Overige kinderen van dit echtpaar vlg. de Zilversmit stamboom bij Akevoth:-

-Aleida Sachs-03-04-1858 Vlagtwedde-23-11-1942 Auschwitz

-Sophia Sachs-10-07-1861 Vlagtwedde-08-12-1917 Bellingwolde

-Louis Sachs-16-06-1864 Vlagtwedde-23-11-1942 Auschwitz

-Jantje Sachs-13-03-1868 Vlagtwedde-04-02-1928 Vlagtwedde

Aanvullende details:-

Betr. haar oudere zuster Jutte de Jong: die werd teruggevonden in een bevolkingsregistratie van Tilburg uit 1879/80.

Haar geb.gegevens aldaar: Vlagtwedde,18 Jun 1816 [in Vlagtwedde: 30 Mei 1815]. Ze is gehuwd met David Gersons, slager aldaar, en heeft de kinderen, geb. te Tilburg: Adriana Gersons, geb. 1 Oct 1845; Jaques Gersons, geb. 17 Oct 1847; Levie Gersons, geb. 7 Jan 1852; Salomon Gersons, geb. 25 Nov 1854; Hartog Gersons, geb. 10 Mrt 1856 en Roos Gersons, geb. 11 Jul 1858. Jaques & Roos vernoemd naar de grootouders uit Vlagtwedde.

Ze waren gehuwd te Tilburg op 21 Jan 1843: de brg. geb. te Tilburg op 10 Apr 1812; de brd. geb. te Vlagtwedde op 26 Mei 1815[!]

Uit de huw.bijlagen van dit huwelijk (acte 4 van 1843) op de film huw.bijlagen 1843, blad 20 het volgende:

Op heden den zes en twintigsten December des jaars 1842 compareerde voor Meester Arnold Hendrik Koning, notaris residerende te Wedde, arrondissement Winschoten, Provincie Groningen in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, Roosje Salomons, koopvrouw, wonende te Vlagtwedde, thans echtgenoot van Hartog Ruben Braaf, koopman te Vlagtwedde, ten deze zo waar nodig door haren man bijgestaan, dewelke verklaarde bij deze toe te stemmen in het huwelijk, hetwelk haar dochter Jutte de Jonge, dienstmeisje wonende te Tilburg, gesproten uit haar eerste huwelijk met Jakob Hartog de Jonge, voornemens is met David Gerson, koopman wonende te Tilburg, aan te gaan etc'

Q.E.D.

 

 

 


2019/11/03
bnnch