Het Stenen Archief - Only completed research

[8646]

(131)09
5
Beer, de
Jonas
Elchanan z.v.Moshe
Hannchen Jacobs Arensberg
Mozes Haimans de Beer & Eva Jons
17-06-1827
22 Sivan 5587
Bourtange(Vlagtwedde)
22-03-1901
2 Nissan 5661
Vlagtwedde
Vlagtwedde
24-03-1901//4 Nissan 5661
Rustplaats 
van
JONAS DE BEER
Geboren 17 Juni
1827
Overleden 22 Maart
1901
Echtgenoot van
HANNCHEN
ARENSBERG
אל חנן נחלתו בנעם
פ"נ
איש תם וישר
אלחנן בן משה
דע בעער נפטר
בשם טוב עש"ק
ב ניסן והובל לקבר
ביום א ד בו
שנת תרס"א
לפ"ק

ת נ צ ב ה 

"אל חנן נחלתו בנועם להישפר"
זוהי שורה מהפיוט "מלך אמון מאמרך מרחוק נצב", הנאמר כיוצר בשחרית יום ב' של ראש השנה, ונתחבר על ידי רבי שמעון הגדול ממגנצא. לפי האגדה, אלחנן היה בנו שנחטף בידי משרתת נוצריה בביתו, ונמסר לכמרים. 

לימים, כך מספרת האגדה, נתמנה אלחנן להיות האפיפיור, ור' שמעון הובא לפניו, בלא שידע שזהו בנו, על מנת לסכל גזירה שנגזרה על יהודי מגנצא. הוא גילה שזהו בנו רק בזכות מהלך במשחק השחמט שאותו לימד את בנו בהיותו קטן, ושעכשיו, בפגישתם, נקט בו האפיפיור. בעקבות הפגישה ברח האפיפיור והצטרף אל אביו, נרדף על ידי הכנסיה והומת על ידה. ומכאן ראשי התיבות שבפיוט: "אלחנן בני יחי לחיי עולם". אלא שהאפיפיורים שמשלו בתקופתו של ר' שמעון הגדול (1020-950) ידועים בשמותיהם ואינם נחשבים ליהודים כלל. ייתכן שהדבר קרה עם הגמון, קרדינל או בישוף, שאף אלו הם דרגות בכירות בהיררכיה הכנסייתית.

God begunstigde zijn erfdeel in aangenaamheid? * Hier Rust Een ingetogen en rechtschapen man Elchanan z.v. Moshe
De Beer overleden in goede naam
Op de vooravond van de Heilige Shabbath(vrijdag)
2 Nissan en werd ter grave gedragen
Op zondag de 4e daarvan
In het jaar 5661

T N TS B H 
De bovenspreuk is een heel bijzondere vondst en uit uitzonderlijke bron.
[Bron:-Internet-Bechaderee Charediem-bhol.co.il]

Voor Hanan is zijn nalatenschap aangenaam verbeterd

Dit is een regel uit het gedicht '(Piyoet)  King of Trust etc., dat wordt gezegd als “jotseer  op de tweede dag van” Rosh Hashanah, en is van de hand van  Rabbi Shimon ha-Gadol-de Grote- van Magnacea. Volgens de legende was Elchanan de zoon die thuis door een christelijke dienstbode werd gekidnapt en aan priesters werd overgedragen. 


Volgens de legende werd Elhanan later tot paus benoemd en werd rabbi Shimon voor hem gebracht, niet wetende dat dit zijn zoon was, om een ​​decreet te dwarsbomen waartoe de Joden van Gaza waren veroordeeld. Hij ontdekte dat dit zijn zoon was alleen  dankzij een zet in het schaakspel dat hij zijn zoon leerde toen hij klein was, en dat de paus nu tijdens hun ontmoeting had overgenomen. Na de ontmoeting vluchtte de paus en voegde zich bij zijn vader, vervolgd door de kerk en door deze gedood. Vandaar het acroniem in  de Piyoett: "Elhanan is mijn zoon voor het leven." Maar de pausen die regeerden tijdens het bewind van R. Shimon de Grote (1020-950) staan ​​bekend onder hun namen en worden helemaal niet als Joden beschouwd. Dit kan zijn gebeurd met de bisschop, kardinaal of bisschop, die ook hogere niveaus in de kerkelijke hierarchie zijn.


* God begunstigde = El Chanan en vandaar de zinspeling op zijn naam Elchanan. Burgerlijke stand - Overlijden 

Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Vlagtwedde
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 26
Aangiftedatum: 22-03-1901 
Overledene Jonas de Beer
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 22-03-1901
Leeftijd: 73
Overlijdensplaats: Vlagtwedde 
Vader Mozes Haiman de Beer 
Moeder Eva Jonas 
Partner Hannchen Arensberg
Relatie: echtgenoot 
Nadere informatie  geboortepl: Vlagtwedde 

Hij was de echtgenoot van (131)13 en de vader van (131)21

Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Vlagtwedde
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 11
Datum: 05-05-1856 
Bruidegom Jonas de Beer
Geboorteplaats: Bourtange gem. Vlagtwedde 
Bruid Hanchen Arenberg
Geboorteplaats: Neustadt Godens (Dld) 
Vader bruidegom Mozes Haiman de Beer 
Moeder bruidegom Eva Jonas 
Vader bruid Jacob Simon Arensberg 
Moeder bruid Reischen Jacobs 
Nadere informatie  beroep bruidegom: koopman; beroep vader bruidegom.: koopman; bruidegom 28 jaar; bruid 33 jaar  

Wat betreft de combinatie Elchanan - Jonas : Jonas (en ook Elkan) zijn de standaard-‘vertalingen’ voor Elchanan. De verklaring hiervoor is, naar het schijnt, dat dat ging via de afgekorte naam Chone, die dan weer verbasterd werd tot Jonas.


2019/11/03
bnnch