Het Stenen Archief - Only completed research

[8655]

(131)26
3
Braaf
Mozes
Moshe z.v. Zvi
Ella Jacobs
Hartog Braaf & Rebekka van der Brug
16-01-1886
10 Shevat 5646
Bourtange
11-09-1967
6 Eloel 5727(zie opm.)
Vlagtwedde
Vlagtwedde
Hier Rust
MOZES BRAAF
Echtgenoot van
ELLA 
JACOBS
Geb. 16 Jan.
1886
Overl. 11 Sept. 
1967

פ"נ
ר משה ב"ר צבי
נפ" ו תשרי תשכ"ח

ת נ צ ב ה 
Hier Rust
De heer Moshe zoon van de heer Zvi
Overleden 6 Tishri 5728 (*)

T N Ts B H 
(*)-De overlijdensdatum op de steen is geheel onjuist en is de Hebr. datum
van 10 oktober 1967.De juiste datum is 6 Eloel 5727.

Mozes Braaf is gehuwd met Ella Jacobs geb te Soegel(Dtsl) op 21-03-1905 dochter van Jonas Elchanan Jacobs. Ella komt in 1933 vanuit Duitsland naar Vlagtwedde, waar het huwelijk aldaar te Soegel op 28-01-1933 werd voltrokken. Ella Jacobs is overleden te Vlagtwedde op 14-10-1970

Mozes is overleden op 11-09-1967 eveneeens te Vlagtwedde

Hij is een  zoon van (131)17
2019/11/10
bnnch