Het Stenen Archief - Only completed research

[8656]

(132)02
4
Andriesse
Sara
Sara d.v. Asher (zie opm.)
Hartog
David Hartog
Joseph Andriesse & Kaatje Joseph Cohen
28-07-1829
27 Tamoez 5589
Middelburg
17-03-1908
14 Adar II 5668
Vlissingen
Vlissingen (Vredehoflaan)
18-03-1908//15 Adar II 5668
SARA ANDRIESSE
Echtgenoote van David Hartog
Overleden 14 Adar II
5668
Begraven 15 Adar II
De laatste twee regels zijn onduidelijk en gebaseerd op externe bronnen.
עת ללדת ועת למות
פ"ט
אשה נעימה ונכבדה
פועלת צדקה בחייה
עטרת בעלה ובניה
ובת כבודה בקהלותיה
א"מ שרה אנדריססע
אשת כ דוד הארטאך
נפטרת י"ד אדר ב
תרס"ח
ונקברת יום ט"ו בו

ת נ צ ב ה 

Er is een tijd om geboren te worden, en een tijd om te sterven
Hier is geborgen
Een aangename en ge'eerde vrouw
Barmhartigheid plegend tijdens haar leven
De kroon van haar man en haar zonen
En een ge'eerde dochter in haar gemeente(s)
De vrouw mevrouw Sara Andriesse
Vrouw van de ge'eerde David Hartog
Overleden op de 14 Adar II
5668
en begraven op de 15e daarvan

T N Ts B H 
De bovensptreuk is uit Prediker 3:2 (vert. Statenbijbel)
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #268 Middelburg 30-07-1829
Uur van geboorte zeven uur 's morgens
(image 336 uit 396)

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #74 Vlissingen 18-03-1908
Uur van overlijden voormiddag 7 uur
(image 25 uit 404)
Sara Andriesse is de echtgenote van David Hartog, begraven Vlissingen Julianalaan (133)23.

Zij was de zuster van (132)08 en van (133)05 en (133)14

Haar ouders: vader Joseph Andriesse is begraven in [Middelburg (Walensingel)] (202)36-01 en moeder Kaatje  Joseph Cohen op (202)35-7 
Haar broer Joseph op (202)33-03. 
Joseph was blijkbaar een van een tweeling: zijn broertje Ruben heeft maar een dag geleefd.

Aanvullend detail:-

Haar moeders vader was Joseph Benjamin Cohen, en hij was eveneens de vader van Helena Joseph Cohen, de moeder van David Hartog Hartog.

Opmerkelijk is de discrepantie tussen de burgerlijke naam van haar vader Joseph en zijn Hebreeuwse patronische naam Asher.In de personalia is als patroniem de Asher gekozen.Ook bij haar boers Joseph en Nathan is dit geval als ook bij haar zuster Anna (132)08.Ook bij grafsteen (202)36-1 is dit opgemerkt. 
2021/11/07
bnnch