Het Stenen Archief - Only completed research

[8657]

(132)03
4
Lourier
Willem
Benjamin z.v. Marle (matr.)
Herman Willem Lourier & Mathilda Kropveld
24-12-1890
13 Tevet 5651
Souburg
07-05-1908
6 Iyar 5668 (zie opm.)
Vlissingen
Vlissingen (Vredehoflaan)
Hier Rust
Onze geliefde zoon en broeder
WILLEM JULIUS
LOURIER
Geboren te Souburg 24 Dec. 1890
Overl. te Vlissingen 7 Mei 1908.

H.R.I.V.
פ"נ
הבחור בנימין הנ"מ מארלע
עלה למרום כ"א אייר תרס"ח

ת נ צ ב ה 
Hier Rust 
De vrijgezel Benjamin die geboren werd uit Marle
Hij ging Hemelwaards op 21 Iyar 5668

T N Ts B H 
De Joodse overlijdensdatum is fout en moet zijn 6 Iyar.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #64 Oost- en West-Souburg 24-12-1890
Uur van geboorte 's morgens half negen
(image 132 uit 425)

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #110 Vlissingen 08-05-1908
uur van overlijden voormiddag half twee
(image 36 uit 404)


Hij was de zoon van (132)21 & (132)05 en de broer van (132)04

De overlijdensakte zegt "overleden gevonden". Verder onderzoek bracht aan het licht, dat het inderdaad om een bijzondere doodszaak ging:-
[Bron:-Delpher-krantenbankzeeland.nl-Vlissingse Courant-12-05-1908-pagina 3]
De familie dankt de Stoomvaartmaatschappij Zeeland en de Gebr. Schoevers voor de vele pogingen die zij in het werk hebben gesteld om
het stoffelijk overschot van hunnen zoon en broeder te vinden.

Hieruit is duidelijk dat hij door een verdrinkingsramp is omgekomen.

Tragisch is dat zijn zuster Sophia Sara (132)04 de verdrinkingsdood vond in het kanaal ong. twee jaar later. Zie aldaar.
2021/11/07
bnnch