Het Stenen Archief - Only completed research

[8665]

(44)2
3
Hymans
Isaak
Isaak z.v. Noach Chaim
3-6-1817
19 Sivan 5577
Wijk bij Duurstede (Hijmanspad)
4-6-1817//20 Sivan 5577
Hier Rust Den Braven Jongeman Isaak Hymans Overleden den 3 Juni en begraven den 4 Juni 1817
פנ הבח' כ' איזק בן נח חיים זל נפטר ביום ג' י"ט סיון נקבר למחרתו תקע"ז לפ"ק ת נ צ ב ה
תאריך הפטירה הלועזי הוא: 3-6-1817
Hier rust de jongeling Izak zoon van Noach Chaim zijn herinnering zij tot zegen, overleed op dinsdag 19 Sivan en werd begraven de volgende dag 5577 T.N.Ts.B.H.
Niet geidentificeerd in officiele bronnen
Uit een brief van Godschalk Hijmans (steen (45)2) van 2 april 1849, geschreven als manhig van de gemeente inzake deze onder code (44) genummerde begraafplaats , blijkt, dat hij een broer was van deze Goldschalk Hijmans. [Brief aan de parnassijns van de Nederlands Israelitische Hoofd Synagoge Ressort Amersfoort van deze datum, genoemd op pag.61 van "Ordentelijke lieden van de Joodsche Natie" bijdragen tot de Joodse Geschiedenis van Wijk bij Duurstede,1671-1923 van F.E. van Hekelen, J.Becker & R.V. Brilleman- ISBN 90-72507-17-7] Opmerkelijk is, dat hier de naam van de vader is Noach Chaim als patronym zonder dat de naam van de moeder wordt aangehaald en bij Godschalk (45)2 de namen van de ouders zijn aangegeven als Hijman Hijmans & Roosje Godschalk Hijmans
2007/12/21