Het Stenen Archief - Only completed research

[8680]

(130)72
2
Vries,de
Aaron
Aharon z.v.Shimon
Sara Joseph van Meer
Simon Vierlingsbeek en N.N.
1731
Boxmeer
22-09-1806
11 Tishri 5567
Boxmeer
Vierlingsbeek
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"נ
איש צדיק וישר
שמו היה אהרן
בר שמעון פירלינגס
בעק נפטר מוצאי י"כ
שנת ת'ק'ס'ז' לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier rust
een rechtvaardig en rechtschapen man.
Zijn naam was Aharon,
zoon van Shim’on Vierlings-
beek. Hij overleed na de uitgang van Jom Kippoer
van het jaar 5567 
T.N.Ts.B.H.
Overleden: 11 Tishrie 5567 = maandagavond 22 september 1806.

Uit dit alles blijkt ook nog, niet alleen bij deze steen, dat Beek niet zozeer een familienaam was, maar eerder dat de daarmee vermelde personen uit Vierlingsbeek kwamen.
De personalia zijn gebaseerd op de gegevens van[Bron:-http://www.ruthsfamilyhistory.org/genealogy/individual.php?pid=I971&ged=edith-Devries, Koopmann, Hartoch, Sanders], waarvan de betrouwbaarheid niet kon worden nagegaan, die er echter degelijk uitzien.
Hij was de echtgenoot van (130)73
Hij was de vader van (130)55a

Volgens de aangehaalde bron hadden dit echtpaar 4 kinderen, waarvan de verdere gegevens aldaar zijn gespecificeerd en allen de naam De Vries droegen:-

Simon Aron de Vries (1769–1853)
Joseph Aron de Vries (1770–1843)
Samuel Aron de Vries (1773–1849)
Cosman Aron de Vries (1779–1858)-(130)55a

Ook het uitgebreide nageslacht is aldaar uitgebreid gespecificeerd.

Echter:-

op de film van begravenen te Vierlingsbeek 1806-1810, folio 450:

in het jaar 1806:

nr. 20: Aron Simons, oud 75 jaar

nalatende 6 kinderen, Vlbeek, 23 d(ezer = Sep), 5 Nov, 5 Nov, vrij,

Isr.

hij was ook grootvader van (130)62.

de aangehaalde bron voor gegevens was dus niet dat diepgaand; 6 kinderen i.p.v. vier.Er werden twee aanvullende zoons gevonden:

een, die overlijdt als Roelof de Vries te Boxmeer op 5 Dec 1859, 77[?] jr.oud, geb. te Vierlingsbeek  en wonend te Vierlingsbeek, zoon van Aron de Vries & Sara N.N.  Hij werd kennelijk besneden als volgt:

בשנת תקמ"ה לפ"ק ר"ח ניסן מלתי הילד רפאל בר אהרן בעהק volgens de translator was dat Ravool, besneden op 12 Maart 1785

de andere twee besneden zoons zijn:

תק"מ לפ"ק מלתי ח"י שבט משה בר אהרן פירלינגסבעהק volgens het translaat Cosman Aron, besneden te V'beek op 25 Jan 1780 (ons al bekend qua bestaan)

בשנת מבשר לפ"ק כ"ה שבט מלתי הילד אייזיק בר אהרן בעהק volgens het translaat Isaac Aron uit V'beek op 9 Feb 1782; van dit kindwerd echter verder niets terug gevonden; aangezien er in 1806 zes achtergelaten kinderen vermeld worden, haalde hij de volwassenheid, of mogelijk was er nog een onbekende dochter.2019/09/19
bnnch