Het Stenen Archief - Only completed research

[8683]

(130)81
0
NN
Jakob
Ya'akov z.v. Me'ir ha-Cohen
Meijer ha-Cohen en N.N.(patr.)
16-10-1783
21 Tishri 5544
Vierlingsbeek
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"נ
הב"ח יעקב
בן כ"ה מאיר
הכהן (?) הלך
לעולמו
בהושענה
רבא ת'ק'מ'ד'
לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier rust
de vrijgezel Ja’akov,
zoon van de ge'eerde heer Me’ir
Ha-Cohen (?). Hij ging
naar zijn E#euwigheid
op Hosha'na
Rabba (1) 5544

T.N.Ts.B.H.
(1) De zevende dag van Het Loofhuttenfeest, 21 Tishri.
Overleden: vrijdag 21 Tishri 5544 = 17 oktober 1783.
Geen identificatie
2019/10/13
bnnch