Het Stenen Archief - Only completed research

[8684]

(130)82
3
Meijer(Beek-Behk)
Hertog Samuel
Zvi z.v. Shmu'eel
ongehuwd
Samuel Meijer Behk en Judith Hertog
16-12-1776
6Tevet 5537
05-01-1811
9 Tevet 5571
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"נ
הב"ח כ' צבי ב' הר"ר
שמואל בעהק
נפטר במוצאי שבת ק'
ט' טבת ת'ק'ע'א' לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier rust
de vrijgezel, de ge'eerde Zvi, zoon van de rabbijn, rabbi
Shmu’eel Beek.
Hij overleed na het uitgaan van de Heilige Shabbat
9 Tevet 5571 
T.N.Ts.B.H.

Overleden: zondag 10 Tevet 5571 = 5 januari 1811.

[Bron:-Family Search]

Akte #3 Vierlingsbeek 05-01-1811

De aangevers waren Samuel Meijer, als vader van de overledene, de tweede Jacques Samuel als broer.

De aangevers zijn dan de vader, de besnijder, 65 jr.oud en zijn broer Jacob, 35 jr.oud. Hijzelf was iets meer dan 34 jr.oud (niet aangegeven in de registratie). Hij was kennelijk vernoemd naar zijn overgrootvader Hartog; zijn moeder was  Judith Levij  Hartog. Hij ligt  naast haar.

Geboortedatum herleid uit de besnijdenisdatum. 

Hij was een zoon van mohel (130)69 & (130)83.
Hij is een broer van (130)71

Hij werd besneden  op 23 Dec 1776 

תקל"ז לפ"ק י"ג טבת מלתי בני  צבי הירש


2019/10/08
bnnch