Het Stenen Archief - Only completed research

[8686]

(130)48
5
Leviticus
Israel
Yisra'eel z.v. Moshe ha-Levi
Rosette Hertzberger
Mozes Israel Leviticus & Marianne Cohen
05-08-1791
5 Av 5551
Maashees
30-8-1873
7 Eloel 5633
Vierlingsbeek
Vierlingsbeek
31-8-1873//8 Eloel 5633
HIER RUST
Israel Leviticus
OVERLEDEN 30 AUGUSTUS
1873.
IN DEN OUDERDOM VAN 84 JAREN.
Volgens de overlijdensakte was hij 82 jr. oud en is "in de ouderdom van 84 jaar" op de steen dus niet hiermee in overeenstemming.
ויסע ישראל
פ"נ
ישראל בר משה הלוי
הלך לעולמו
ביום ש"ק ז' אלול
ונקבר ביום א' ח' בו
שנת ת'ר'ל'ג' לפ"ק
ת נ צ ב ה
“En Jisra’eel brak op.” (1)
Hier rust
Jisra’eel, zoon van Moshe Ha-Levi.
Hij ging naar zijn Eeuwigheid
op de dag van de Heilige Shabbat 7 Eloel
en werd begraven op zondag 8 in die maand
van het jaar 5633 .
T.N.Ts.B.H.
(1) Genesis 35:21, 46:1.
Overleden: Shabbath (zaterdag) 7 Eloel 5633 = 30 augustus 1873.
Begraven: zondag 8 Eloel 5633 = 31 augustus 1873.

Overlijdensakte nr.16, gemeente Vierlingsbeek, d.d. 30-8-1873, oud 82 jaar, geboren te Maashees, gehuwd met Lisetta Hertzberger, zoon van Mozes Leviticus en Marianna Cohen.

Geboortejaar en -plaats herleid uit zijn besnijdenisregistratie:

בשנת תקנ"א, י"ב אב מלתי הילד ישראל בר משה מאזעס

"In het jaar 5551, 12 Av besneed ik het kind Yisra'eel zoon van Moshe Maashees".

Geboortedag dus 5 Av 5551 = vrijdag 5 Augustus 1791.

het laatste woord is Maashees en niet Mozes


Zijn echtgenote Lisette/Rachel Hertzberger is begraven in Vierlingsbeek (130)52.
Hun kinderen zijn geboren in Maashees nr.1-8 en in Vierlingsbeek nr.9-12.
1.Isak, begraven Vierlingsbeek (130)34.
2.Seligman, begraven Vierlingsbeek (130)13.
3.Michiel, begraven Roermond (176) d-36.
4.Sara, geb. 11-1-1821 en overleden 25-9-1896 in Vierlingsbeek.
5.Maria Anna, geb.9-2-1823 en overleden 20-10-1885 in Rotterdam.
6.Dina, begraven in Meerssen (115)33.
7.Simon, geboren 17-4-1827.
8.Johanna, geb.20-8-1829 en overleden 17-12-1899 in Vierlingsbeek.
9.Abraham, geb.5-12-1831 en overleden 24-8-1877 in Vierlingsbeek.
10.Mozes, geb.3-1-1835 en overleden 29-6-1886 in Vierlingsbeek.
11.Rozetta, geb.23-2-1837 en overleden 12-8-1837 in Vierlingsbeek.
12.Willem Frederik, geb.4-1-1839 en overleden 7-12-1923 in Apeldoorn.

zijn broer Levie Moses/Leviticus werd besneden te Maashees op 12 Dec 1796, en overleed te Vierlingsbeek op 16 Dec 1867, 71 jr.oud, ongehuwd. Aangever was neef Seligman Leviticus, 48 jr.oud

2019/08/29
bnnch