Het Stenen Archief - Only completed research

[8687]

(130)49
5
Lion
Silo
Yehoshuah z.v. Joseef
Johanna van Driel
Jozef Lion & Roos Hijman
29-04-1821
27 Nissan 5581
Sambeek
21-02-1877
9 Adar 5637
Boxmeer
Vierlingsbeek
21-02-1877//9 Adar 5637
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"נ
איש הישר בנדיבים
אשר הלך בדרך טובים
כל מעשיו עשה בכושר
ב-ה" דבק נפשו ביושר
גופו יישן ארצה
ונשמתו לגן עדן נרצה
ה"ה יהושע בר יוסף
נפטר ונקבר בשם טוב
ביום ה' ט' אדר ת'ר'ל'ז' לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier rust
een man, rechtschapen in zijn vrijgevigheid,
die de weg der goeden bewandelde.
Al zijn daden deed hij naar zijn beste vermogen.
Aan God was zijn ziel gehecht in rechtschapenheid.
Zijn lichaam zal in de aarde slapen
en zijn ziel is voor de Hof van Eden welgevallig (1).
Dit is Jehoshua, zoon van Joseef.
Hij overleed en werd begraven in goede naam
op donderdag 9 Adar 5637.
T.N.Ts.B.H.
(1) Deze zes regels vormen een gedicht.
Overleden en begraven: woensdagavond 21 februari 1877 na zonsondergang=Hebreeuwse datum  9 Adar 5637 = 22 februari 1877.
(begraven in hetzelfde etmaal als zijn overlijden, , wat over het algemeen ongebruikelijk is).

Geboorteakte nr.12, gemeente Sambeek, d.d.30-4-1821, vermeld de naam Silo.De overijdensakte eveneens.

Overlijdensakte nr.5, gemeente Boxmeer, d.d.22-2-1877, vermeld- overleden om 8 uur des avonds.Zijn ouders zijn begraven in Vierlingsbeek, (130)70 en (130)53.

Hij was de broer  van  (130)65, (130)61 & (130)39

Het onderzoek zocht naar een verband tussen zijn Hebr. naam Yehoshuah en zijn burgerlijke eigennaam Silo.
Als verklaringen worden genoemd:-

1)-Een mogelijke verklaring is, dat het Jiddische bijzetsel van Jehoshu'a, Hesjel of Hessel is. En vandaar, bijv. van Hesjil/Hessil naar Silo is de weg begrijpelijk.
2)- Een aanvullende mogelijkheid is, dat Josua werd geconnecteerd met Shilo, waar het Mishkan (het tabernakel) verbleef?


Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk 
Archieflocatie  Gelders Archief 
Algemeen  Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 5462
Gemeente: Driel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 17
Datum: 03-11-1870 
Bruidegom Silo Lion
Geboortedatum: 29-04-1821
Geboorteplaats: Sambeek 
Bruid Johanna van Driel
Geboortedatum: 04-09-1837
Geboorteplaats: Driel 
Vader bruidegom Jozef Lion 
Moeder bruidegom Roos Hijman 
Vader bruid Mozes van Driel 
Moeder bruid Kaatje Meijer van den Heijdenberg 
Nadere informatie  beroep Bg.: Koopman.

2019/08/29
bnnch