Het Stenen Archief - Only completed research

[8688]

(130)50
4
Cohen
Veronica
Yocheved Fradche d.v. Ya'akov K"ats (ha-Cohen)
Cohen
Simon Cohen
Jacob Cohen & Clara Cohen
04-02-1803
12 Shevath 5563
Horstgen (Pruisen)
29-09-1878
3 Tishri 5639 (zie opm.)
Sambeek
Vierlingsbeek
HIER RUST
Feronika Cohen geb. Cohen
OVERLEDEN 29 SEPTEMBER 1878.
IN DEN OUDERDOM VAN 75 JAREN
H. A. R. I. V.
אשה ישרה 
יראת אל חגרה מתניה
ולאביון פרשה כפיה
כתר לביתה הוד לבניה
במישור עמדו רגליה
דרכה נעימה לכל ידעיה
ה"ה מרת יוכבד פראטכה
בת כ"ה יעקב כ"ץ אשת שמעון כ"ץ
נולדה י"ב שבט ת'ק'ס'ג' לפ"ק
והלכה לעולמה בשם טוב
במוצאי ראש השנה
שנת ת'ר'ל'ט' לפ"ק
ת נ צ ב ה
Een rechtschapen vrouw
Zij vreesde God, omgordde haar lendenen
en naar de nooddruftige breidde zij haar handenpalmen uit (1).
Kroon van haar huis en heerlijkheid van haar kinderen.
Op een effen baan stonden haar voeten (2).
Haar weg was aangenaam voor allen die haar kenden (3).
Dit is mevrouw Jocheved Fradche,
dochter van de ge'eerde heer Ja’akov K-Ts (4), vrouw van Shim’on K-Ts (4).
Zij werd geboren op 12 Shevat 5563 
en ging naar haar Eeuwigheid in goede naam
na het uitgaan van Rosh Ha-Shana (5)
van het jaar 5639 
T.N.Ts.B.H.

(1) Zie Spreuken 31:20.
(2) Zie Psalm 26:12.
(3) Deze vijf regels rijmen op elkaar.
(4) Kats of Cats, afkorting van Cohen Tsedek, “priester van gerechtigheid”. Zie Psalm 132:9: “Mogen uw priesters zich bekleden met gerechtigheid.”
(5) Het Joodse nieuwe jaar.
Geboren: vrijdag 12 Shevat 5563 = 4 februari 1803.
Overleden: zondag 2 Tishrie 5639 = 29 september 1878.

 

Overlijdensakte nr.28, d.d.30-9-1878, gemeente Sambeek, overledene is
geboren te Horstgen in Pruisen, oud 75 jaar, gehuwd met Simon Cohen.

[Bron:-Family Search]

Uur van overlijden 6 uur 's avonds.

2 Tishri 5639 is inderdaad de Hebr.datum die samengaat met 

29 september 1878.Of dit voor of na zonsondergang viel, valt niet vast te stellen.

Aangezien de Hebr. tekst echter zegt, na het uitgaan van Rosh Ha-Shana,

mag aangenomen worden dat dit reeds de volgende dag was vlg. de Joodse kalender, dwz 3 Tishri.

Geboortedatum vlg. de steen (in Hebr.), geboorteplaats vlg. overlijdensakte

Hier is de plaats, om op te merken dat haar echtg Simon Cohen, en mej. Clara Herzbergers echtg. Isaac Cohen (130)64, broers waren, en ook broers van (130)40, (130)42a &(130) 57.

hier de registraties van de mohel (besnijder):

voor Simon: בשנת תקס"ה, ח' אדר שני מלתי הילד שמעון בר ליב כהן זאמבעהק

voor Isaac: בשנת תקס"ב, ג' טבת מלתי הילד אייזיק בר יהודא ליב כץ זאמבעהק

hetgeen vertaalt voor Simon naar Zaterdag  9 Maart 1805, zeer overeenkomend met zijn militie-registratie met geb. datum 2/3/1805

hetgeen vertaalt voor Isaac naar 8 Dec 1801.

mej. Veronica/Frederika Cohen en mej. Clara Hertzberger waren dus ook behalve buren op de begr.plts, afkomstig uit dezelfde plaats, en schoonzusters.

het huwelijk van Frederika Cohen en Simon Cohen vond plaats te Susteren op 17 Mei 1835: hij, 30 jr.oud, zoon van Levi Cohen & Eva Lion, zij winkelierster te Roermond, 34 jt.oud.

op 6 Sep 1836 hadden zij een levenloze zoon te Roermond

op 11 Mei 1837 hadden zij een levenloze dochter te Roermond.

dochter Carolina Cohen werd geboren te Roermond op 7 Sep 1847

op 21 Jun 1865 huwde hun zoon Jacob Cohen, geb. te Roermond op 18 Maart 1842 te Grave met Dientje Nathan, geb. te Grave op 15 Feb 1839.

Simon Levij Cohen stierf te Roermond op 1 Oct 1864, 60 jr.oud.

2019/08/30
bnnch