Het Stenen Archief - Only completed research

[8691]

(130)53
3
Heijmans
Rozetta
Reische d.v. Yehoshuah
1)-Lion-2)-Jacob
1) Joseph Lion 2) Joel Jacob
Zie opm.
1794
Horstgen (Pruisen)
07-04-1870
6 Nissan 5630
Boxmeer
Vierlingsbeek
08-04-1870//7 Nissan 5630
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"ט
אשת חיל תפארת בעליה ובניה
תמימה וישרה ונעימה במעשיה
לעני ולאביון פרשה כפיה
לגמול חסד ואמת כל ימיה
ה"ה מרת ריזכא בת ר' יהושע
אשת בעל הראשון ר' יוסף ב"ר ארי'
ובעל השני ר' יואל ב"ר יעקב
נפטרת ביום ויו ניסן
ונקברת ביום שלאחריו ת'ר'ל' לפ"ק
ת נ צ ב ה

Hier is geborgen
een flinke vrouw, de luister van haar echtgenoten en van haar kinderen,
ingetogen en rechtschapen en aangenaam in haar daden.
naar de ellendige en de nooddruftige breidde zij haar handen uit (1)
om gerechtigheid en waarheid te plgen al haar dagen (2).
Dit is mevrouw Reizche, dochter van de heer Yehoshuah,
vrouw van (haar) eerste man, de heer Joseef, zoon van de heer Arye(h)
en van (haar) tweede man, de heer Jo’eel, zoon van de heer Ja’akov,
overleden op 6 Nissan
en begraven op de dag erna (in het jaar) 5630. 
T.N.Ts.B.H.

 

(1) Zie Spreuken 31:20.
(2) Deze vier regels rijmen op elkaar.
Overleden: donderdag 6 Nissan 5630 = 7 april 1870.
Begraven: vrijdag 7 Nissan 5630 = 8 april 1870.

Overlijdensakte nr.18, d.d.7-4-1880, gemeente Boxmeer, overledene is 
geboren te Horstgen, oud 76 jaar, weduwe van Joseph Lion en Joel
Jacob. De naam der ouders zijn de aangevers onbekend.

Geboorteplaats vlg. de overlijdensakte.Geboortejaar vlg. leeftijd bij overlijden.

Ouders en exacte geboortedatum konden niet worden opgespoord.

Haar vadersnaam was kennelijk Silo (Jehosjoe'a) net als haar zoon Silo. Dit is aangegeven bij de dood van Joseph Lion, haar 1ste man. 

Rosetta's eerste huwelijk is met Joseph Lion ,begraven in Vierlingsbeek (130)70.
Zij hertrouwde met Joel Jacob, begraven in Vierlingsbeek (130)60.
Zij is de moeder van (130)39 en (130)49 uit haar eerste huwelijk, en van (130)16 uit haar tweede huwelijk.

Zij was de schoonzuster van 130(65) & (130)61.

Huwelijksafkondiging te Sambeek op 10 Apr 1828: Joel Jacob, ongehuwd, slager, 38 jr.oud, geb. te Buckeberg, wonend te Goch, meerderj. zoon van Joel Jacob & Kela Sueskind, beide ovl., en Roschen (Roeschen) Heijmann, weduwe van Joseph Lion, 37 jr.oud, slagerin, geb. te Horstgen (Hoerstgen), wonende te Sambeek, meerderj. dochter van Schylo Moses & Amalia Heijmann, beide ovl.

 Uit haar tweede huwelijk is tevens een zoon Jakob, geboren te Sambeek op 21-01-1829, begraven te Muiderberg.
2019/09/01
bnnch