Het Stenen Archief - Only completed research

[8694]

(130)56
4
Leeuwen, van
Mozes(Maurits)
Moshe z.v. Zvi(zie opm.)
Rachel Cohen
Louis van Leeuwen & Elsje Salomon
09-02-1776(zie opm.)
19 Shevat 5536
Berchem
06-09-1860
19 Eloel 5620
Boxmeer
Vierlingsbeek
07-09-1860//20 Eloel 5620
Er is geen Nederlandse tekst.
ואל משה אמר עלה אל ה'
פ"נ
איש תם וישר
הלך תמים ופעל צדק
ירא אלהים כל ימיו
ה"ה כמר משה ב"ר צבי
שהלך לעולמו ביום ה' י"ט אלול
ונקבר למחרתו עש"ק כ' בו
בשנת ת'ר'כ' לפ"ק
ת נ צ ב ה
“En tot Moshe zei Hij: Klim op tot de Eeuwige.” (1)
Hier rust
een man, ingetogen en rechtschapen (2).
Hij wandelde ingetogen en deed wat rechtvaardig was (3).
Hij vreesde God al zijn dagen.
Dit is de ge'eerde heer Moshe, zoon van de heer Zvi,
die naar zijn Eeuwigheid ging op donderdag 19 Eloel
en de volgende dag werd begraven, op de vooravond van de Heilige Shabbat (vrijdag) 20 in die maand
in het jaar 5620. 
T.N.Ts.B.H.
(1) Exodus: 24:1.
(2) Job 1:1.
(3) Zie Psalm 15:2.
Overleden: donderdag 19 Eloel 5620 = 6 september 1860.
Begraven: vrijdag 20 Eloel 5620 = 7 september 1860.

Overlijdensakte nr. 40, d.d.6-9-1860, gemeente Boxmeer, geboren te
Berchem, oud 84 jaar, gehuwd met Rachel Cohen, zoon van Louis(Lui) van Leeuwen en  Elsje Salomon. 

[Bron:-Family Search]

Geboorte:-

Huw.Bijl. bij Huw.Akte #1 Sambeek 08-04-1820

Extract uit besnijdenisregister:-dag der besnijdenis 16-02-1776, waaruit de geboortedatum 09-02-1776 is herleid.

Berchem wordt in dit register genoemd Bergen

De Hebreeuwse naam van de vader Zvi, die over het algemeen samen dient te gaan met Hartog of Hertog  is hier gecombineerd met Louis(Lui).

Dit is te meer vreemd, omdat de overledene bij zijn besnijdenis in nhet register de naam kreeg van Moshe Hartog, de gebruikelijke combinatie dus.


Echtgenoot Rachel Cohen is begraven Vierlingsbeek, (130)40. 

Huwelijksakte nr.1, d.d.8-4-1820, gemeente Sambeek.

Hun zoon Salomon geboren 13-02-1821 in Berghem is begraven in Vierlingsbeek (130)46.

- Louis/Lui v.Leeuwen ging door het leven met verscheidene voornamen, gezien de burgerlijke aktes: Hertz, Herts, Hertog en Hugo (naar blijkt, zodanig officieel veranderd). Hij overleed te Berghem op 14 Feb 1822, als Hugo, zoon van NN van Levi & Sabilla, echtg. van Elske Salomons.

het overlijden van Elsje/Elske/Elsi/Aaltje kon  niet worden ogepspoord; het moet tussen 1820 en 1833 zijn geweest.

behalve Mozes/Maurits, hadden zij nog de zonen:

- Levi v.Leeuwen, geb. 1764 te Berghem, ovl. te Berghem op 21 Feb 1847, 87 jr.oud, zoon van Hertog v.Leeuwen & Aaltje Salomons, echtg. van Hester Nijman, eerder gehuwd geweest met wijlen Wilhelmina Marcus; huwt 1) met Marianne/Mijntje Marcus; zij overleed op 29 Jul 1830 te Berghem. Een dochter uit dit huwelijk, Rosina, huwt op 28 Oct 1824 (m. Meinke Willemarkus!) met Isaac Silverberg, uit Maastricht; een zoon, Abraham v.Leeuwen ligt op (101)26; nog een zoon, Maurits v.Leeuwen ligt op 163/253, met. n.m.m. foute geb.datum - hij is besneden te Berghem op 10 Aug 1798, en zoon Israel v.Leeuwen, besneden op 13 Aug 1793, overlijdt te Berghem op 28 Feb 1855, 62 jr.oud, ongehuwd; 2) op 12 Jan 1833, te Berghem, 68 jr.oud, wedn. Mijntje Marcus, met Elizabeth Neumann, uit Horstgen, dochter van Hubert Neumann & Therese Neumann.

- Salomon v.Leeuwen, geb. 1766, ovl. te Grave op 13 Jan 1819, 52 jr.oud. Hij was gehuwd met Marianne Mozes, ovl. te Grave op 18 Apr 1826.

- Jacob v.Leeuwen, geb. 1778, ovl. te Berghem op 12 Apr 1819, 40 jr.oud.
2019/09/05
bnnch