Het Stenen Archief - Only completed research

[8695]

(130)67
4
Mendels
Hendrina
Hendele d.v. Moshe
Lion
Jacob Lion
Moses Mendels & Hendrina Levi
ca.1796
Calcar in Pruissen
15-08-1844
30 Av 5604
Boxmeer
Vierlingsbeek
16-08-1844//1 Eloel 5604
Er is geen Nederlandse tekst.
תחת האבן הלז
נטמנת בדמימה
האשה החשובה והצנועה
מרת הענדלה בת כ' משה
שהיתה אשת כ' יעקב ב"ר ארי
שהלכה לעולמה
ביום ה' א' דר"ח אלול
ונקברת בעש"ק ב' בו
בשנת ת'ר'ד' לפ"ק
ת נ צ ב ה
בדמימה = בדומיה?
ONDER DEZE STEEN
LIGT IN STILTE GEBORGEN
de belangrijke en bescheiden vrouw
mevrouw Hendele, dochter van de ge'eerde Moshe,
die de vrouw was van de ge'eerde Ja’akov, zoon van de heer Arye,
die naar haar Eeuwigheid ging
op donderdag, de eerste dag van het begin van de nieuwe maand Eloel (1)
en werd begraven op de vooravond van de Heilige Shabbat(vrijdag)  2 (2) in die maand
in het jaar 5604 
T.N.Ts.B.H.
(1) 30 Av.
(2) Moet zijn: 1. *
Overleden: donderdag 30 Av 5604 = 15 augustus 1844.
Begraven: vrijdag 1 Eloel 5604 = 16 augustus 1844

*-Het is echter ook mogelijk, dat hier de tweede dag van Rosh Chodesh is bedoeld, en dan is dit geen fout.
Overlijdensakte nr. 40 van Hendrina Mendels gemeente Boxmeer, d.d.
16-8-1844, oud 48 jaar, geboren Calcar in Pruissen, gehuwd met
Jacob Lion, dr. van Moses Mendels en Hendrina Levi. 

Geboortejaar vlg. leeftijd bij overlijden.
Jacob Lion is begraven in Vierlingsbeek (130)61.
(zie daar voor de kinderen).
2019/10/13
bnnch