Het Stenen Archief - Only completed research

[8702]

(131)05
4
Sachs
Salomon
Yitschak z.v. Ya'akov
Sachs
Friedereke Hess
Jacques Lohman Sachs & Rebekka de Jonge
29-10-1852
16 Cheshvan 5613
Vlagtwedde
14-02-1928
23 Shevat 5688
Vlagtwedde
Vlagtwedde
Hier Rust
SALOMON 
SACHS
Echtgenoot van
FREDERIKE 
HESS.
Geb. 15 Cheswan 5613//29 Oct. 1852
Overl. 23 Sjewat 5688//14 Febr. 1928
Volgens de overlijdensakte van zijn echtgenote:-
Alle Groningers-Overlijden Vlagtwedde akte #17/1928-14-02-1928
was de spelling van haar naam Friederike Hes
פ"נ
איש תם
וישר ר יצחק
בן רבי  יעקב 
גוע יום ג כ"ג 
שבט שנת
תרפ"ח לפ"ק
ושם אמו
בריינא

ת נ צ ב ה 
Hier Rust
Een ingetogen en rechtschapen man
de heer Yitschak
zoon van de heer Ya'akov
die de geest gaf op dinsdag 23
Shevat in het jaar
5688
En de naam van zijn moeder was Breine

De suggestie is , dat de combinatie Jitschak-Salomon kan voortkomen uit de combinatie Jitschak Zelig, een gebruikelijke combinatie in hebr/jiddisj; Jitschak is dan de formele hebreeuwse naam, en Salomon kan dan de burg. voornaam zijn, als vertaling van Zelig.

De moedersnaam Breine is verwonderlijk; want op haar eigen steen (103)01 heet zij Rivka!
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #64 Vlagtwedde 01-11-1852

[Bron:-wiewaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #17 Vlagtwedde 14-02-1928


Hij was de zoon van (131)01 & (131)02 en de broer van (131)20
Hij was de echtgenoot van (131)06


Bron  Burgerlijke stand - Huwelijk 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Wedde
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 16
Datum: 13-08-1884 
Bruidegom Salomon Sachs
Geboorteplaats: Vlagtwedde 
Bruid Friederike I. Hes
Geboorteplaats: Papenburg, Dld 
Vader bruidegom Juacques Loehman Sachs 
Moeder bruidegom Rebecca de Jonge 
Vader bruid Joseph I. Hes 
Moeder bruid Lina Mindes 
Nadere informatie  beroep bruidegom: koopman; beroep vader bruidegom.: koopman; beroep vader bruid: koopman; bruidegom 31 jaar; bruid 30 jaar 
2019/11/03
bnnch