Het Stenen Archief - Only completed research

[8705]

(131)08
4
Frank
Salomon
Shlomo z.v. Ya'akov
Jacob Frank & Helena Salomon Susman
04-04-1836
17 Nissan 5596
Haren Duitsland
03-02-1897
2 Adar I 5627
Bourtange
Vlagtwedde
05-02-1897//3 Adar I 5627
Hier Rust
SALOMON JAKOB
FRANK

הנה מטתו של שלמה
פ"נ
הב"ח שלמה בן
רבי יעקב פראנק
נפטר אור ליום ה
ב אדר א ושב אל
העפר בעש"ק ג בו
שנת תרכ"ז
לפ"ק

ת נ צ ב ה 
Hier is de legerstede van Shlomo(1)
Hier Rust
De vrijgezel Shlomo zoon van
De heer Ya'akov Frank
Overleden in de vooravond van donderdag
2 Adar I en keerde terug naar het stof op de vooravond
van de Heilige Shabbath de 3e daarvan
In het jaar 5627

T N Ts B H 
(1)-Hooglied 3:7

De Joodse datum was vlg. het uur van overlijden vlg. de Joodse kalender die van donderdag 04-02-1897, de volgende dag 2 Adar I 5627.

Bron  Burgerlijke stand - Overlijden 
Archieflocatie  Groninger Archieven 
Algemeen  Gemeente: Vlagtwedde
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 7
Aangiftedatum: 04-02-1897 
Overledene Salomon Frank
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 03-02-1897
Leeftijd: 61
Overlijdensplaats: Bourtange(Gemeente Vlagtwedde  )
Vader Jacob Frank 
Moeder Helena Susman 
Ongehuwde zoon 
Nadere informatie  geboortepl: Haren, Dld; beroep overl.: koopman  

[Bron;-wiewaswie.nl]

Uur van overlijden elf uur namiddag (woensdagavond)

Geboorte:-

Geboorteplaats vlg. overl.akte

Geboortejaar vlg. Noordelijke DB van Akevoth

Exacte geboortedatum:-de bron hiervan is verloren gegaan.


 

 

Hij was de broer van (131)22 

moeder Helena Susman overleed te Vlagtwedde op 8 Apr 1890, 84 jr.oud, dochter van Salomon Susman & Rachel Jozef, echtg. van Jacob Frank.

zuster Rosa Frank, 1835 - 26 Jul 1855 Vlagtwedde

broer David Frank, 1843 - 5 Jul 1888 Vlagtwedde


2019/11/03
bnnch