Het Stenen Archief - Only completed research

[8730]

(43)16
5
Hal, van der
Grietje
Gitele d.v. Azriel
Israel van der Hal & Hendrika van Dam
26-05-1884
2 Sivan 5644
Usquert
17-07-1908
18 Tamoez 5668
Groningen
Warffum
Hier Rust
GRIETJE van der HAL
Geb.26 Mei 5644
Overl.17 Juli 5668
Gietele d.v. Azrieel en Hiendelle
עודנה באבה נקטפה
 פ״ט
הבתולה גיטלא בת עזריאל
הלכה לחיי עד יום ערב
 שבת קדש ח׳י׳ תמוז והובלה
 למנוחת קברה יום ב׳ כ׳א׳ בו
ת׳ר׳ס׳ח לפ״ק
ושם אמה הינדלא
תנצבה
Nog in de knop  werd zij weggerukt.
Hier is geborgen
Mejuffrouw Gitele dochter van Azriel
Zij ging naar het Eeuwige Leven op de vooravond
van de Heilige Shabbat de 18e Tammoez
en zij werd naar de rust van haar graf gebracht op maandag de 21e van die maand
5668
En de naam van haar moeder was Hindele
 T.N.Ts.B.H.
Detail resultaat: (Overledene)

Bron     Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie     Groninger Archieven
Algemeen     Gemeente: Groningen
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 721
Aangiftedatum: 18-07-1908
Overledene     Grietje van der Hal
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 17-07-1908
Leeftijd: 24
Overlijdensplaats: Groningen
Vader     Israel van der Hal
Moeder     Henderika van Dam
Partner    
Nadere informatie     laatst wonende te Usquert; geboortepl: Usquert; beroep vader: vleeschhouwer
Zij was de dochter van (43)18 & (43)19 en de zuster van (43)17en
(43)21
2011/05/19