Het Stenen Archief - Only completed research

[9257]

(145)30
5
Cohen
Salomon
Chaim z.v. Shalom ha-Cohen
Judik Josephs Cohen
Salomon Abrahams Cohen & Marchien Levie
12-10-1780
13 Tishri 5541
Dwingeloo
13-10-1869
9 Chesvan 5657
Dwingeloo
Dwingeloo
14-10-1869//10 Cheshvan 5657
Er is geen Nederlandse tekst
פ"ט איש זקן ושבע ימים אשר שנותיו תשעים שנה הגיעו ה"ה ר' חיים בן שלום הכהן הנולד מן מרים נפשו עלתה למרום אור ליום ה' ט' חשון ונקבר ביום ו' עש"ק יו"ד בו תר"ל לפ"ק תנצבה
Hier is geborgen Een oude man verzadigd van dagen wiens levensjaren negentig jaren bereikten De geeerde heer Chaim zoon van Shalom Ha-Cohen, geboren uit Miriam Zijn ziel ging op naar het Hiernamaals bij de aanvang van donderdag 9 Cheshvan en hij werd begraven op vrijdag de vooravond van de Heilige Shabbath de 10de van dezelfde maand 5630 T.N.TS.B.H.
Woensdag 13 Oktober 1869 "na nacht" was reeds (donderdag) 9 Cheshvan 5657

Drenlias:

Dwingeloo, ondertrouw- en trouwboek (1697-1811; DTB 40), 11 oktober 1809, huwelijksaantekening, pagina 153
Huwelijksdatum: 11-10-1809; 1e proclamatiedatum: 15-10-1809.
Bruidegom: Salomon Salomons Cohen, jongeman; herkomst: Dwingelo.
Bruid: Judie Joseph Cohen, jongedochter; herkomst: Dwingelo.

 

Genlias Overlijden:

Bron Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie Drents Archief

Algemeen Toegangnr: 0167.008
Inventarisnr: 1869
Gemeente: Dwingeloo
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 35
Aangiftedatum: 14-10-1869

Overledene Salomon Salomons Cohen
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 13-10-1869
Overlijdensplaats: Dwingeloo

Vader Salomon Abrahams Cohen

Moeder Margje Levie

Partner Judekje Josephs Cohen
Relatie: weduwnaar

Nadere informatie geboortepl: Dwingeloo; geboortedatum: 12-10-1780; beroep overl.: zonder;

Van zijn echtgenote, Judik Josephs Cohen, is geen steen meer te vinden
Hij is de vader van (145)17, (145)12 & (145)26

 

Genlias Overlijden echtgenoote:

Bron Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie Drents Archief

Algemeen Toegangnr: 0167.008
Inventarisnr: 1829
Gemeente: Dwingeloo
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 10
Aangiftedatum: 14-04-1829

Overledene Judik Joseps Kohen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 14-04-1829
Leeftijd: 48
Overlijdensplaats: Dwingeloo

Vader Josep Kohen

Moeder Racheltje Hartogs

Partner Salomon Salomons Cohen
Relatie: echtgenote

Nadere informatie geboortepl: Beilen; beroep overl.: koopmansche;


Van hun 6 kinderen, staan er nog drie stenen op Dwingeloo: 12, 17 & 26.

Evenals bij zijn kleinzoon (145)10 verdient de voornaam van de overledene aandacht:-

 De veronderstelling is, dat Salomon/Hijman in wezen staat voor een Joodse naam verschillend van Shlomo, zoiets als Chaim-Zelig, die dan in het Nederlands tot Salomon,de 'vertaling' van Zelig werd omgezet, en in het Hebreeuws alleen Chaim overliet.
De hierover tevens bij zijn kleinzoon (145)10.

2009/12/27