Het Stenen Archief - Only completed research

[9267]

(37)17a
4
Salm
Daniel
Gedalyahuh z.v. Shlomo
Salomon Salm (Marx) & Gertruid Meijers (Korijn)
25-08-1840
26 Av 5600
Vaals
10-09-1873
18 Eloel 5633
Vaals
Vaals
D.Salm 1877 Em.Salm
ונפשו קשורה בנפשו
 פה טמונות עצמות
 אחים אהובים בחורים נחמדים 
אנשי אמונים וישרי מעשים 
מרדכי בר שלמה מת כ"ב סיון תרל"א לפ"ק
 גדליהו בר שלמה מת יום י"ח אלול לפ"ק תרל"ג
En zijn ziel was verbonden aan zijn ziel (1) 
Hier zijn geborgen de gebeenderen 
Van geliefde broeders, aardige jongelieden, 
Betrouwbare mannen (2) oprecht van daden 
Mordechai zoon van Shlomo is gestorven op 22 Sivan 5631 
Gedaljyahoe zoon van Shlomo is gestorven op 18 Eloel 5633
(1) Genesis 44:30. 
(2) Zie Spreuken 20:6. 
MORDECHAI: Overleden: zondag 22 Sivan 5631 = 11-06-1871 
GEDALYAHOE: Overleden: woensdag 18 Eloel 5633 = 10-09-1873.

[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #58 Vaals 25-08-1840 image 161
Geboren om 3 uur namiddag
 
Geboorteakte Salm, Daniel, 25-08-1840
Soort akte: Geboorteakte
Aktedatum: 25-08-1840
Aktenummer: 58
Geboortedatum: 25-08-1840
Geboorteplaats: Vaals
Kind: Salm, Daniel 
Vader: Salm, Salomon
Moeder: Meijers, Gertruid
Gemeente: Vaals
Toegangsnummer: 12.117 Burgerlijke Stand in Limburg: Vaals
Inventarisnummer: 9
Vindplaats: Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)

[Bron:-Family Search]
Akte #60 Vaals 11-09-1873 image 145.
Overleden om 4 uur namiddag
 
Overlijdensakte Salm, Daniel, 10-09-1873
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 60
Aktedatum: 11-09-1873
Gemeente: Vaals
Overlijdensdatum: 10-09-1873
Overlijdensplaats: Vaals
Overledene: Salm, Daniel 
Vader: Salm, Salomon
Moeder: Krijn, Gertruid
Toegangsnummer: 12.117 Burgerlijke Stand in Limburg: Vaals
Inventarisnummer: 40
Vindplaats: Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) 
 
 
Hij is de zoon van (37)12 & (37)12a en de broer van (37)17 en (37)09

Het is opmerkelijk, dat bij zijn broer (37)17 en zus (37)09 in de aktes de familienaam van de vader niet Salm is, en dat de familienaam van zijn moeder alhier-Korijn-aldaar niet voorkomt.
bij (37)09 is de naam van de vader Salomon en bij (37)17 Marx.


2014/05/19
Lejeune2011