Het Stenen Archief - Only completed research

[9659]

(209)001b
3
Horwitz
Juda
Wilhelmina Bloemveld
rond 1744
Gros-Glogau in Silesien
29-07-1817
16 Av 5577
Maastricht
Maastricht
30-07-1817//17 Av 1817
האבן
הזאת בנו הבונים על
קבורת איש חמודות
ורב פעלים דורש טוב
לצבור ורצוי לרוב אחיו
ה"ה אדוני מורי מ"ה
יהודא זצ"ל אשר נאסף
בשם טוב ונקבר ביום
ד' י"ז אב שנת תקע"ז לפ"ק
ו נ ת צ ב ה
Deze steen hebben de bouwers gebouwd op het graf van een man die zeer bemind en groot van daden was, die het goede zocht voor de menigte, en bemind was bij de menigte van zijn broeders (*). Deze is mijn meester, mijn leraar, onze leraar en rabbijn Jehoeda - de nagedachtenis van de rechtvaardige zij tot zegen -, die verzameld werd in goede naam en werd begraven op woensdag 17 Av van het jaar 5577.
W.N.T.Ts.B.H. 
(*)-vgl. Ester 10:3
RHCL: burgelijke stand overlijden 29-07-1817 folio 102

Bron Burgerlijke stand Overlijden 
Archieflocatie  Regionaal Historisch Centrum Limburg 
Algemeen Toegangnr: 12.059
Inventarisnr: 246
Gemeente: Maastricht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 404
Aangiftedatum: 29-07-1817 
Overledene Juda Horwitz
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 29-07-1817
Leeftijd: 73
Overlijdensplaats: Maastricht 
Vader Nn Nn 
Moeder Nn Nn 
Partner Wilhelmina Bloemveld
Relatie: echtgenoot 
[Bron:-Family Search]
uur van overlijden om 7 uur 's ochtends

Hij was de echtgenoot van (209)001

RHCL: akte van naamsverandering Maastricht 12-10-1808 folio 1 Juda Horwitz voorheen Juda Saul 63 jaar.

Hij was de chazzan van de gemeente

2013/07/31
bnnch