Het Stenen Archief - Only completed research

[9692]

(209)034
5
Moijse
Jeannette
Sjeine d.v. Jechiel
Fortune
Hertz Fortune
Michael Moijse & Agatha Compris
23-11-1823
20 Kislev 5584
Maastricht
08-12-1909
25 Kislev 5670
Maastricht
Maastricht
Hier rust
Jeannette Moyse
Dierbare echtgenote van [verm.]
[...]
overleden in den ouderdom van [verm.]
in den ouderdom van 86 jaren- 8 December 1909
פ"ט
אשה יקרה בגבורת  ימיה
אשת חיל [במישור ?מעשיה
ה"ה מרת שינא בת יחיאל
אלמנת כ' צבי כ' בן  נתן
הלכה לעולמה בשם טוב
ביום ד' יום א' דחנוכה
תר"ע לפ"ק
ת נ צ ב ה
*"כתוב במקור "בן
Hier is geborgen
Een dierbare vrouw, in de leeftijd der sterken (1) ,
Een flinke vrouw, rechtuit waren haar daden.
Deze is  mevrouw Sjeine, dochter van Jechiel,
weduwe van de heer Zvi, zoon van Nathan.
Zij ging naar haar Eeuwigheid met een goede naam op woensdag de 1e dag  van Chanoeka (Inwijdingsfeest)
5670.

T N Ts B H
(1)-wordt gezegd als iemand de 80-jarige leeftijd heeft bereikt - Zie Spreuken der Vaderen 5:24 "met 80 jaar de zeer hoge ouderdom"  

RHCL: burgelijke stand geboorte 24-11-1823 folio 184

Bron Burgerlijke stand Geboorte 
Archieflocatie  Regionaal Historisch Centrum Limburg 
Algemeen Toegangnr: 12.059
Inventarisnr: 25
Gemeente: Maastricht
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 732
Aangiftedatum: 24-11-1823 
Kind Jeannette Moijse
Geslacht: V
Geboortedatum: 23-11-1823 
Vader Michael Moijse 
Moeder Agatha Compris  

RHCL: burgelijke stand overlijden 08-12-1909 folio 192 

Zij was de echtgenote van (209)035 en de moeder van (209)125
en (209)229
Zij was de dochter van (209)109 & (209)174a
Zij was de zuster van (209)113

RHCL: burgelijke stand huwelijk 11-06-1851 nr 84

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
ArchieflocatieRegionaal Historisch Centrum Limburg
Algemeen Toegangnr: 12.059
Inventarisnr: 178
Gemeente: Maastricht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 11-06-1851
Bruidegom Hertz Fortune
Geboorteplaats: Maastricht
Bruid Jeanette Moijse
Geboorteplaats: Maastricht
Vader bruidegom Nathan Fortune
Moeder bruidegom  Sara Hellendall
Vader bruid Michael Moijse
Moeder bruid Agatha Compris

Betreft vader Michael Moijse (209)109: akte van naamsverandering  09-11-1808 Gulpen nr 20 Michael Verger voorheen Michel Moses 25 jaar en geboren in Gulpen.

2012/11/25
bnnch