Gedragsregels

Gedragsregels bij bezoek aan de begraafplaatsen

Beste bezoeker,

Teneinde u zo goed mogelijk te informeren, treft u hier enige achtergrondinformatie over de Joodse begraafplaatsen in Nederland.

Ooit waren er in Nederland tot in de kleinste plaatsen Joodse Gemeenten. In de Tweede Wereldoorlog moest zo’n 80% worden opgeheven of samenvoegd met andere gemeenten. De begraafplaatsen van opgeheven gemeenten bestaan nog steeds.

Begraafplaatsen staan bij Joden in hoog aanzien. De band met het voorgeslacht is erg sterk en daarom blijven Joden de graven van gestorven familieleden bezoeken. Het is een Joodse regel dat begraafplaatsen niet worden geruimd. Daarom vindt men op tal van plaatsen Joodse begraafplaatsen als stille getuigen van uit dat deel van het land verdwenen Joods leven. Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap beheert nu de bijna 180 begraafplaatsen van de verdwenen Joodse gemeenten in Nederland. Het zal duidelijk zijn, dat het geen eenvoudige opgave is, met name waar het de financiering betreft, om de begraafplaatsen volgens de Joodse traditie en voorschriften te behouden.

De laatste decennia is er een toename waar te nemen van recreatief bezoek, vaak in groepsverband. In de praktijk gaat dit soms gepaard met het nuttigen van spijs en drank met achterlating van afval, ongewenst gedrag (bijv. spelende kinderen), lopen over graven en betreding van de begraafplaats op de Sabbat en Joodse feestdagen. Er is beslist geen bezwaar tegen bezoek, maar een Joodse begraafplaats is geen plek voor toerisme en recreatie. Het is een eeuwige rustplaats met bijbehorende eerbied, voor hen die er liggen begraven. Bij een eventueel bezoek denkt u dan aan de volgende zaken:

• De begraafplaatsen welke onder beheer staan van het NIK, zijn particulier terrein. Hiervoor gelden dus ook de wettelijke bepalingen en regels welke van toepassing zijn voor particulier eigendom. Men betreedt de begraafplaatsen op eigen risico; het NIK is niet aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook.

• De Joodse begraafplaats heeft eenzelfde heiligheid als een synagoge en men gedraagt zich bij bezoek als ware men in een synagoge, dus ondermeer: – heren hebben het hoofd bedekt – men loopt niet over de graven, maar volgt zoveel mogelijk de paden – de begraafplaats dient niet ter verpozing; dus geen etenswaren, muziek, zitten / leunen op zerken etc.

• Grafzerken op begraafplaatsen in Nederland zijn juridisch eigendom van de grondeigenaar en economisch eigendom van de nabestaanden. In voorkomende gevallen zijn met betrekking tot de vermelde persoonsgegevens de wettelijke bepalingen van toepassing. Publicatie van persoonsgegevens is niet toegestaan.

• Publicatie aangaande NIK-begraafplaatsen, in welke vorm dan ook, is in overleg met het NIK en alleen na schriftelijke toestemming.

• Joodse begraafplaatsen zijn geopend voor grafbezoek op de algemeen geldende openingstijden. Indien niet vermeld bij de ingang van de begraafplaats, kan men zich hierover laten informeren bij het NIK. Op Sabbat en Joodse feestdagen zijn de begraafplaatsen gesloten. Georganiseerd bezoek of bezoek van groepen kan alleen in overleg met het NIK. Deze site wil een voorbeeld zijn om bij te dragen aan het respectvol behoud van de Joodse begraafplaatsen in Nederland.

nl_NLNederlands