Project Het Stenen Archief

internet.nl

Beth Haim

Met vreugde kunnen we aankondigen dat we onze database hebben kunnen uitbreiden met bijna 28.000 records van begraafplaats “Beth Haim” in Ouderkerk aan de Amstel. Deze oudste Joodse begraafplaats van Nederland is eigendom van de Portugees Israelitische Gemeente van Amsterdam. Alle gegevens die we in eerste instantie publiceren zijn afkomstig van website https://www.BethHaim.nl . Veel dank gaat uit naar de beheerders van die data en website, die contact met ons hebben gelegd en die de data-uitwisseling hebben verzorgd.
De gegevens omvatten behalve de namen en begraafdata, foto’s van kaarten uit het begraafregister van de gemeente en ook van sommige grafstenen zijn foto’s aanwezig. De foto’s verwijzen door naar de site van Beth Haim, middels een bron-verwijzing linken we ook door naar pagina’s op die site.
Alle namen zijn opgenomen in ons zoek-register.
Click op deze button voor de actuele gegevens van deze begraafplaats:

Ouderkerk aan de Amstel, Noord-Holland

Het Muiderberg project

Een aparte plaats is ingeruimd voor één van onze belangrijkste projecten, zie: Het Muiderberg project

Comité van Aanbeveling

Is verhuisd naar een eigen pagina, zie: Comité van Aanbeveling

Holocaust slachtoffers

Alhoewel ons eigen onderzoek zich beperkt tot het in kaart brengen van de Joodse begraafplaatsen binnen Nederland, willen we ook ruimte geven aan degenen die geen graf hebben, de Holocaust slachtoffers.
In de hoop dat we meerdere van dergelijke publicaties kunnen plaatsen, beginnen we met een bijdrage van Hermann Meub:

Utrecht - Herinneringsboek Joods Utrecht 1940-1945 v1.7 - door Hermann Meub

Status van het onderzoek

Op de site treft u twee verschillende presentaties van de onderzoeksresultaten. De eerste betreft alle tot op heden verzamelde gegevens, hier ontbreken veel gegevens, of zijn deze nog niet geverifieerd. De tweede betreft gegevens van begraafplaatsen waar het onderzoek in zijn geheel is afgerond, deze gegevens zijn geverifieerd:

Afgerond en lopend onderzoek Alleen afgerond onderzoek

In totaal 146 begraafplaatsen zijn gereed in juni 2023.
De laatste 15 zijn:

Venlo (Ganzenpad), Limburg Middelburg (Walensingel), Zeeland Venlo (Broekhofpad), Limburg Oss, Noord-Brabant Slochteren (Kolham), Groningen Vlissingen (Vredehoflaan), Zeeland Vlissingen (Julianalaan), Zeeland Loppersum (Molenweg), Groningen Appingedam, Groningen Delfzijl (Farmsum), Groningen Terborg (Silvoldseweg 64), Gelderland Harlingen, Friesland Overveen, Noord-Holland Emmen (Beatrixstraat), Drenthe Elburg, Gelderland

Met financiële ondersteuning van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland hebben wij een groot aantal grafstenen op het C veld van de Muiderberg begraafplaats toegankelijk kunnen maken. Dank hiervoor.

Per 1 februari 2020 is Stichting Het Stenen Archief de ANBI status toegekend.

Project Het Stenen Archief

Een digitaliseringsproject met medewerking van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en Akevoth

Dit is een lange termijn project dat gestart is door Amoeta Akevoth en dat per 1 februari 2020 werd overgedragen aan de nieuw opgerichte Stichting Het Stenen Archief. Medewerkers van Akevoth hebben toegezegd hun bijdrage aan dit project te continueren.
Het project behelst het digitaal in kaart brengen van de Joodse begraafplaatsen in Nederland.

De digitalisering van een begraafplaats wordt uitgevoerd in twee fasen:

A. Het fotograferen, digitaliseren en het vertalen van de grafstenen (fase 1).

B. Het volledig in beeld brengen van de begraafplaats als aanvulling op de in de vorige fase vastgelegde gegevens (fase 2).

Een team van vaste medewerkers in Nederland, Israël en Engeland houdt zich bezig met het digitaliseringsproces. Omdat het risico van tekort schietend onderhoud het grootst is bij de kleinere begraafplaatsen, is er voor gekozen om deze als eerste te onderzoeken. Iedere grafsteen van een begraafplaats, die volledig is bewerkt, heeft een eigen detailpagina, met de volgende gegevens:

1. Een foto van de steen, en indien dit van toepassing is, een tweede foto van de achterzijde. De foto’s dragen een blindstempel, kopiëren is niet toegestaan.

2. De Nederlandse tekst op de foto.

3. De Hebreeuwse tekst op de foto. Onduidelijke passages worden gereconstrueerd.

4. Een vertaling van de Hebreeuwse tekst (voorlopig uitsluitend in het Nederlands).

5. Opmerkingen betreffende de Hebreeuwse tekst (in Hebreeuws en Nederlands). Samengesteld uit waardevolle informatie, beschrijvingen van tegenstrijdige of onderling van elkaar afwijkende gegevens, referenties naar bronnen in de Tenach (Oude Testament), enz.

6. Referenties naar plaatsen waar gegevens over de overledene gevonden kunnen worden (primair onderzoek). [Het is de bedoeling dat deze sectie een dynamische zal zijn, en van tijd tot tijd zal worden bijgesteld aan de hand van mutaties in de bronnen zelf].

7. Indien beschikbaar en met in achtneming van auteursrechten zullen uittreksels uit werk van anderen over het leven van de overledene worden toegevoegd, met inbegrip van interessante historische informatie (secundair onderzoek).

Alle bronnen, vooral de tekst van de grafsteen zelf, worden naar ons beste vermogen gecontroleerd op onjuistheden. Men moet er echter rekening mee houden dat dit niet altijd mogelijk is, ondanks ons streven om tot een maximale precisie en uniformiteit te komen, omdat niet alle stenen volledig te ontcijferen zijn. Dit kan komen omdat stenen beschadigd zijn, of omdat meerdere interpretaties van de Hebreeuwse tekst mogelijk zijn.

Een correcte vastlegging kan ook belemmerd worden, als de identificatie van de overledene (primair genealogisch onderzoek) niet mogelijk is. Dit komt vooral voor als voor de achternaam van de overledene alleen een patroniem op de steen staat vermeld. Aanvullende informatie en bijdragen van gebruikers, met de benodigde kennis en ervaring in deze materie, zullen daarom op prijs gesteld worden. Het project vereist veel mankracht op basis van vrijwilligerswerk.

Indien u vindt, dat u over de juiste deskundigheid hiervoor bezit en tevens gemotiveerd bent om mee te helpen aan dit project tot het in stand houden van het Joodse Erfgoed van Nederland – geeft u zich dan op als vrijwilliger!

Registered at the “Projectenbank” of Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) – Kenniscentrum Digitaal Erfgoed

nl_NLNederlands