Stichting Het Stenen Archief

In 2019 is Stichting Het Stenen Archief opgericht.
Per 1 februari 2020 is de status van Algemeen nut beogende instelling (ANBI) verworven.
De doelstelling van de stichting is:

  • het verwerven, beheren, conserveren en toegankelijk maken van diverse genealogische gegevens met betrekking tot grafstenen en (Joodse) begraafplaatsen in Nederland;
  • het verschaffen van kennis en inzicht daarin;
  • het doen van onderzoek ten behoeve van nabestaanden, instellingen en belangstellenden;
  • het leveren van een blijvende bijdrage aan de instandhouding en voortschrijdende ontwikkeling van een gedenkcultuur in Nederland
  • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Deze stichting gaat verder met het door Akevoth in samenwerking met het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap gestarte digitaliseringsproject van de Joodse begraafplaatsen in Nederland, zoals beschreven is in het beleidsplan.
Oud-medewerkers van Akevoth leveren nog steeds een belangrijke bijdrage.

De bestuursleden zijn onbezoldigd, onderstaand treft u een overzicht van de bestuursleden, hun functie en emailadres:

Tom VerwaijenvoorzitterTom.Verwaijen
(at)stenenarchief.nl
Jos Goudeketsecretaris Jos.Goudeket
(at)stenenarchief.nl
Marius HeemstrapenningmeesterMarius.Heemstra
(at)stenenarchief.nl
Hans van den BoswebmasterHans.vandenBos
(at)stenenarchief.nl
Emile Salomonsprojectleider
Muiderberg
Emile.Salomons
(at)stenenarchief.nl
Johan van de WalleadviseurJohan.vandeWalle
(at)stenenarchief.nl

De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder de volgende naam, adres en het fiscaal (RSIN) nummer:

Stichting Het Stenen ArchiefHoogveldweg 27,
5221 BA ‘s-Hertogenbosch
RSIN nr: 860241099
nl_NLNederlands