Het Stenen Archief - Only completed research
Het Stenen Archief
Displaying 1 - 19 of 19
Selecteer een begraafplaats:
Code Completed Grade Last name First name Family name Partner Parents Birth date Birth date Hebr Birth place Death date Death date Hebr Death place Cemetery Burial date
(37)08 5 Gans Isaac Brunette/Brunetta Hartog Josef Gans & Ester Hirsch Bruch 15-09-1827 23 Eloel 5587 Vaals 26-09-1907 18 Tishri 5668 Vaals Vaals 29-09-1907//21 Tishri 5668
(37)02 5 Joseph Johanna Alexander Samuel Alexander Hermann Joseph & Sophia Bongartz 28-10-1853 26 Tishri 5614 Hulchrath (Neukirchen Duitsland) (zie opmerking) 23-04-1940 15 Nissan 5700 Vaals Vaals
(37)05 4 Maijer Eduard Helene Bernheim Michael Mayer & Rosina Freijberger 25-01-1856 18 Shevat 5616 Iggelheim (Duitsland) 11-05-1935 8 Iyar 5695 Vaals Vaals
(37)06 4 Kaufmann Hubertina (Goldina) Gans Leopold Gans Jakob Kaufmann & Eva Weinhausen 23-03-1845 14 Adar II 5605 Cornelimunster (Duitsland) 14-08-1925 (zie opmerking) 24 Av 5685 Vaals Vaals
(37)07 4 Hartog Brunetta Gans Isaac Gans Bernardus (Levie) Hartog(s) & Jo(h)anna Voss 25-01-1827 26 Tevet 5587 Gulpen 06-04-1913 28 Adar II 5673 Vaals Vaals
(37)09 4 Salomon Sebilla Cahn Simon Cahn Salomon Salomon (Salm/Marx) & Gertrud Maijer (Korijn) 30-04-1834 Vaals 22-05-1918 11 Sivan 5678 Vaals Vaals
(37)10 4 Cahn Michael levi Helena Carl Joseph Nathan Cahn & Gudula Jacob 23-01-1815 12 Shevat 5575 Friesheim (Duitsland) 04-01-1900 5 Shevat 5660 (zie opm.) Vaals Vaals
(37)11 3 Cahn Simon Sibilla Salomon Michael (Levi) Cahn & Helena Carl 13-04-1849 21 Nissan 5609 Friesheim (Duitsland) 23-8-1897 (zie opm.) 25 Av 5657 (zie opm.) Vaals
(37)12 3 Salomon Salomon Gertrud Maijer Compel Salomon & Sibille Salomon maart of april 1803 (zie opmerking) Warden (Duitsland) 17-01-1890 25 Tevet 5650 Vaals Vaals
(37)13 4 Cohn geboren Hertz Kahn Veronika (Veronique) Bruch David Jacob Bruch geboren Kiebo Jacob Hartog Hertz David Cohn & Helena Falk 1788 Grevenbroich (Duitsland) 17-02-1828 2 Adar 5588 Vaals Vaals 17-02-1828//2 Adar 5588
(37)14 1 onbekend Vaals
(37)15 0 grotendeels onleesbaar 17-3-1756 15 Adar II 5516 Vaals
(37)16 3 Wolf Jakob Frederika Berg Moses Wolf & Rosa Strack 1794 Kirchheim (Duitsland) 31-07-1870 3 Av 5630 Vaals Vaals
(37)01 5 Drielsma Rosa Hessel Jonas Drielsma & Esther Polak 20-12-1874 12 Tevet 5635 Wijk bij Duurstede 02-03-1941 3 Adar 5701 Vaals Vaals
(37)04 4 Lewi Lesser Flora Spandau Adolph Lewi & Jenny Kuettner 25-03-1856 18 Adar II 5616 Bromberg (vermoedelijk Polen) 10-01-1937 27 Tevet 5697 Vaals Vaals
(37)17 4 Marx Emanuel Salomon Marx (Salm/Salomon) & Gertrud Meijers (Korijn) 06-02-1837 1 Adar 5597 Vaals 11-06-1871 22 Sivan 5631 Vaals Vaals
(37)18 0 onleesbaar Vaals
(37)17a 4 Salm Daniel Salomon Salm (Marx) & Gertruid Meijers (Korijn) 25-08-1840 26 Av 5600 Vaals 10-09-1873 18 Eloel 5633 Vaals Vaals
(37)12a 3 Mayer geboren Moses Gertrude Salomon (Salm)-(Marx) Salomon Salomon (Salm)-(Marx) Moise Mayer & Adelaide Beesman 00-03-1801 (zie opmerking) Maastricht 23-09-1882 10 Tishri 5643 Vaals Vaals