Het Stenen Archief - Only completed research

[56147]

(179)360716
5
Pels
Nathan
Nathan z.v. Shim'on ha-Levi
Berendje Dalsheim
Simon Pels & Frouke Bierschenk
24-12-1858
17 Tevet 5619
Delfzijl
10-05-1919
10 Iyar 5679
Delfzijl
Delfzijl (Farmsum)
12-05-1919 // 12 Iyar 5679
Geen Nederlandse tekst aanwezig
ואיננו כי לקח אותו אלקים (1
   (2) נ"ע
איש חשוב ר' נתן בן
ר' שמעון הלוי פעלס
שנפטר ש"ק אמור
ונקבר י"ב אייר בשנת
עטרת לפ"ק
ת נ צ ב ה 
(1) בראשית ה כד
(2) נ"ע = נוחו עדן
en hij was er niet meer want God had hem toe zich genomen (1)
Hij rust in het hof van Eden 
een vooraanstaande man de heer Nathan zoon van
de heer Shim'on ha-Levi Pels
die overleed op de Heilige Shabbat  van de weekafdeling Emor (2)
en begraven werd op 12 Iyar van het jaar "kroon" (3)
T.N.Ts.B.H.
(1) Gen. 5:24
(2) Lev. 21:1 - 23:23
(3) De letters van de cijferwaarde van  het jaar van overlijden [5]679 in andere volgorde vormen het  Hebreeuwse woord voor kroon.
[Bron:-wiewaswie.nl]
Geboorte:-
Akte #139 Delfzijl 24-12-1858
Uur van geboorte 's nachts 1 uur.

[Bron:-wieaswie.nl]
Overlijden:-
Akte #59 Delfzijl 12-05-1919
Uur van overlijden voorrmiddag drie uur.
Hij was de echtgenoot van Berendje Dalsheim die op 26-03-1943
te Sobibor vermoord werd.Zie:-
https://www.joodsmonument.nl/nl/page/28993/berendje-pels-dalsheim

Hij was de vader van (179)360738

Hij was de schoonvader van (179)360715-zie ook aldaar.

Huwelijk:-
Akte #11 Noordbroek 13-08-1886

2021/02/22
bnnch